DANH SÁCH THÍ SINH 11/03

DANH SÁCH THI NGÀY 11/03/2018  -  ĐẠI HỌC BÁCH KHOA:

Thí sinh tập trung tại phòng 303C6 trước giờ thi 5 phút
Mang theo CMND, Thẻ Sinh Viên và viết mực

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH 11/3/2018 GHI CHÚ
7 1410794 MAI CAO           DAT 040896 07:30 AM  
8 1411102 NGUYEN THI HONG   HANH 290396 07:30 AM  
9 1411332 NGUYEN XUAN       HOANG 130996 07:30 AM  
10 1411456 NGUYEN DUC        HUY 230696 07:30 AM  
11 1412122 DINH BAO          LOC 100496 07:30 AM  
12 1412490 HOANG BICH        NGOC 020994 07:30 AM  
13 1414008 VU DUY            TIEN 040296 07:30 AM  
14 1414166 NGUYEN LUONG MINH TRIET 140896 07:30 AM  
15 1414297 NGUYEN MINH       TRUNG 310796 07:30 AM  
16 1420093 NGUYEN PHUONG     TAY 290691 07:30 AM  
17 1427008 LE QUANG          DAT 151289 07:30 AM  
18 1519003 LE VAN            DUY 081194 07:30 AM  
19 1519016 BACH NGOC HONG    KIET 190494 07:30 AM  
20 1519018 NGUYEN VU NGOC    LINH 081094 07:30 AM  
21 1519020 TRAN DAI          LOC 290193 07:30 AM  
22 1519033 LUU MINH          TAI 080694 07:30 AM  
23 1519041 TRINH THANH       TUNG 201294 07:30 AM  
24 1520113 PHAM QUOC         TUAN 261090 07:30 AM  
25 1611505 LUU PHUC          KHANG 221198 07:30 AM  
26 1710200 LE PHAN GIA       NGHIEM 200999 07:30 AM  
27 21300252 PHAN THANH        BAO 240495 07:30 AM  
28 21300493 BUI TAN           DANH 130895 07:30 AM  
29 21300554 DAO THANH         DUY 041095 08:30 AM  
30 21301094 TRAN THI          HANH 020995 08:30 AM  
31 21301117 LE THI MY         HAU 080495 08:30 AM  
32 21301227 PHAN THI          HIEN 070195 08:30 AM  
33 21301319 DO HUY            HOANG 010295 08:30 AM  
34 21301468 NGUYEN BAO        HUY 160195 08:30 AM  
35 21301626 HUYNH QUOC        HUNG 111095 08:30 AM  
36 21301807 TRAN QUOC         KHANH 050194 08:30 AM  
37 21302043 NGUYEN THI NGOC   LIEN 100294 08:30 AM  
38 21302283 DIEP THI THAO     LY 261195 08:30 AM  
39 21302290 HUYNH CONG        LY 150695 08:30 AM  
40 21302496 PHAM NGOC THUY    NGAN 040795 08:30 AM  
41 21302836 PHAN MINH         NHUT 151195 08:30 AM  
42 21302923 NGUYEN NGOC       PHI 051095 08:30 AM  
43 21302983 LE THANH          PHU 130695 08:30 AM  
44 21303054 NGUYEN XUAN HOANG PHUC 150495 08:30 AM  
45 21303222 NGUYEN HOANG ANH  QUAN 020195 08:30 AM  
46 21303266 THIEU HA          QUOC 211295 08:30 AM  
47 21303415 NGUYEN ANH        SON 270495 08:30 AM  
48 21303871 NGUYEN VAN        THIEU 280295 08:30 AM  
49 21304058 PHAM THI ANH      THU 290795 08:30 AM  
50 21304188 LAI HUU           TOAN 051094 08:30 AM  
51 21304385 DINH DUC          TRONG 091295 08:30 AM  
52 21304662 PHAN THI CAM      TU 170295 08:30 AM  
53 21304786 HO THI NGOC       VAN 240195 08:30 AM  
54 21304819 NGUYEN THANH      VIET 180595 08:30 AM  
55 21304987 HO NGOC           Y 140795 08:30 AM  
56 21305084 TO VAN            NHAN 061095 08:30 AM  
57 31302340 LE TUAN           MINH 090195 09:30 AM  
58 31302665 LE CHI            NGUYEN 281194 09:30 AM  
59 31302692 HO HUU            NHAN 040195 09:30 AM  
60 41300177 BUI HOANG THIEN   AN 230295 09:30 AM  
61 41300301 LE PHUOC          BINH 080495 09:30 AM  
62 41300372 VU VAN            CHAU 301195 09:30 AM  
63 41300951 NGUYEN HOANG TUAN EM 280595 09:30 AM  
64 41301245 PHAM PHU NHAT     HIEN 100195 09:30 AM  
65 41301346 NGUYEN TUAN       HOANG 050195 09:30 AM  
66 41301419 MAI VO QUOC       HUAN 070595 09:30 AM  
67 41301569 HUYNH TAN NHAT    HUYNH 151295 09:30 AM  
68 41301792 NGUYEN NGOC       KHANH 150795 09:30 AM  
69 41302365 NGUYEN VAN        MINH 111195 09:30 AM  
70 41302942 LUU TINH          PHONG 090895 09:30 AM  
71 41303022 DINH NGUYEN       PHUC 170195 09:30 AM  
72 41303125 VO TRUONG HOANG   PHUONG 090295 09:30 AM  
73 41303219 NGUYEN HOANG      QUAN 290495 09:30 AM  
74 41303226 NGUYEN MANH       QUAN 160395 09:30 AM  
75 41303464 NGUYEN VAN        SY 050894 09:30 AM  
76 41303704 LE MINH           THAO 230395 09:30 AM  
77 41303896 NGUYEN HUU        THINH 210495 09:30 AM  
78 41303902 NGUYEN TAN        THINH 101095 09:30 AM  
79 41304217 TRAN HUYNH        TOI 041095 09:30 AM  
80 41304371 TRUONG THIEN      TRI 270995 09:30 AM  
81 41304434 NGUYEN THANH      TRUNG 040295 09:30 AM  
82 41304517 DUONG QUOC        TUAN 040495 09:30 AM  
83 41304696 NGUYEN SON        TUNG 311095 09:30 AM  
84 41304899 NGUYEN THANH      VU 070595 09:30 AM  
85 51300532 LE VAN            DUAN 200795 12:30 PM  
86 51304486 HUYNH XUAN        TRUONG 031195 12:30 PM  
87 51305033 NGUYEN HAI        MINH 281095 12:30 PM  
88 61300012 LE NGOC BINH      AN 211295 12:30 PM  
89 61301463 LE VAN TRONG      HUY 230895 12:30 PM  
90 61302070 LE PHUONG         LINH 081295 12:30 PM  
91 61302246 LE THAI           LUAN 110595 12:30 PM  
92 61302408 HO THI LINH       MY 100895 12:30 PM  
93 61302754 KIM MINH          NHAT 220395 12:30 PM  
94 61302817 TRAN THI HONG     NHUNG 211095 12:30 PM  
95 61305029 NGUYEN HOANG DAI  LOI 110895 12:30 PM  
96 71301100 NGUYEN THI THU    HANG 140795 12:30 PM  
97 71302128 DANG HOANG        LONG 050495 12:30 PM  
98 71302407 HA PHUONG         MY 300995 12:30 PM  
99 71304080 HO KHANH MY       TIEN 170395 12:30 PM  
100 71304471 NGUYEN THANH      TRUC 241195 12:30 PM  
101 71304636 HUYNH THI KIM     TU 231195 12:30 PM  
102 71304740 NGUYEN THI THU    UYEN 060995 12:30 PM  
103 81300275 DO TAN            BANG 010595 12:30 PM  
104 81300309 NGUYEN QUOC       BINH 010894 12:30 PM  
105 81300525 LAM QUANG         DIEU 241295 12:30 PM  
106 81300662 NGO THANH         DUNG 100595 12:30 PM  
107 81300881 LE VAN            DOAN 041194 12:30 PM  
108 81301108 NGUYEN THE        HAN 230995 12:30 PM  
109 81301126 NGUYEN MINH       HAU 160894 12:30 PM  
110 81301306 TRAN VAN          HOAN 210795 12:30 PM  
111 81301498 NGUYEN QUOC KHOA  HUY 050695 12:30 PM  
112 81301535 TRAN QUOC         HUY 080493 12:30 PM  
113 81301827 BUI ANH           KHOA 250695 13:30 PM  
114 81302014 NGUYEN HAI        LAM 061195 13:30 PM  
115 81302503 TRAN THI KIM      NGAN 240695 13:30 PM  
116 81302630 NGUYEN DANG MINH  NGUYEN 110195 13:30 PM  
117 81302833 TRUONG QUANG      NHU 100195 13:30 PM  
118 81303052 NGUYEN VAN        PHUC 101095 13:30 PM  
119 81303088 TRAN DUY          PHUNG 150794 13:30 PM  
120 81303170 NGUYEN DINH       QUANG 280295 13:30 PM  
121 81303229 NGUYEN NGOC HOANG QUAN 300495 13:30 PM  
122 81303269 TRAN PHU          QUOC 100795 13:30 PM  
123 81303291 PHUONG VAN        QUYET 280295 13:30 PM  
124 81303298 NGUYEN            QUY 210295 13:30 PM  
125 81303326 CAO               SANG 190994 13:30 PM  
126 81303403 KHUONG DINH       SON 120792 13:30 PM  
127 81303482 NGUYEN NGOC       TAI 200194 13:30 PM  
128 81303496 NGUYEN VAN        TAO 060495 13:30 PM  
129 81303626 HA DUY            THAI 290395 13:30 PM  
130 81303649 DOAN TRAN TAN     THANH 290995 13:30 PM  
131 81303681 NGUYEN VAN        THANH 110395 13:30 PM  
132 81303745 NGUYEN CO         THACH 200595 13:30 PM  
133 81303877 CAO VAN           THINH 080595 13:30 PM  
134 81304036 BUI THANH         THUY 190494 13:30 PM  
135 81304098 BUI VAN           TIEN 230595 13:30 PM  
136 81304174 NGUYEN THANH      TINH 201195 13:30 PM  
137 81304537 LE MINH           TUAN 280295 13:30 PM  
138 91301560 PHAM THI NGOC     HUYEN 011195 13:30 PM  
139 91302333 HO VAN            MINH 020295 13:30 PM  
140 91303956 NGUYEN CHI        THONG 071195 13:30 PM  
141 91304035 VO THI THANH      THUY 250895 14:30 PM  
142 91304133 NGUYEN THI        TIEM 070395 14:30 PM  
143 91304396 PHAM QUOC         TRONG 030594 14:30 PM  
144 91304444 PHAN MINH         TRUNG 110995 14:30 PM  
145 91304536 LE HOANG          TUAN 100895 14:30 PM  
146 G1303293 PHAM THANH        QUYEN 100595 14:30 PM  
147 K1300115 NGUYEN THI MY     ANH 270695 14:30 PM  
148 K1300638 NGUYEN THI MY     DUYEN 090295 14:30 PM  
149 K1301139 TRINH MINH        HIEN 210295 14:30 PM  
150 K1302457 NGUYEN VIET       NAM 060295 14:30 PM  
151 K1302600 VO THI HONG       NGOC 091195 14:30 PM  
152 K1302965 TRAN THANH        PHONG 210195 14:30 PM  
153 K1303445 THAI VAN          SON 020395 14:30 PM  
154 K1304293 NGUYEN VU DUC     TRAN 061295 14:30 PM  
155 V1300374 NGUYEN KIM        CHI 061195 14:30 PM  
156 V1301278 NGUYEN THI        HOA 060995 14:30 PM  
157 V1301739 NGUYEN CHI        KHANG 290795 14:30 PM  
158 V1301887 TIEU TUAN         KHOA 070495 14:30 PM  
159 V1303728 PHAM THI THANH    THAO 250195 14:30 PM  
160 V1303904 NGUYEN VAN        THINH 301195 14:30 PM  
161 V1304249 TRAN THI THUY     TRANG 301194 14:30 PM  
162 V1304388 HUYNH TRAN        TRONG 040695 14:30 PM  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (cạnh cổng 3 - ĐHBK)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ