DANH SÁCH THÍ SINH 18/03

DANH SÁCH THI NGÀY 18/03/2018  -  ĐẠI HỌC BÁCH KHOA:

Thí sinh tập trung tại phòng 303C6 trước giờ thi 5 phút
Mang theo CMND, Thẻ Sinh Viên và viết mực

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH 18/3/2018 GHI CHÚ
1 1412799 TRINH THI KIEU    OANH 150396 07:30 AM  
2 1413219 HO NHU            QUYNH 130196 07:30 AM  
3 1414851 PHAM THANH        Y 100996 07:30 AM  
4 1420093 NGUYEN PHUONG     TAY 290691 07:30 AM  
5 1519005 THAN HOANG        DUY 251192 07:30 AM  
6 1519006 HOANG HUY         GIANG 150893 07:30 AM  
7 1519016 BACH NGOC HONG    KIET 190494 07:30 AM  
8 1519020 TRAN DAI          LOC 290193 07:30 AM  
9 1519033 LUU MINH          TAI 080694 07:30 AM  
10 1527043 DINH THI HUYEN    TRANG 060291 07:30 AM  
11 1647826 Lê Duy Vương Hoàng   07:30 AM  
12 1733421 Cao Phi Cương   07:30 AM  
13 1733584 Phan Van Thành   07:30 AM  
14 21300127 PHAN NGOC TUAN    ANH 261095 07:30 AM  
15 21300401 NGUYEN XUAN       CHUAN 200195 07:30 AM  
16 21300422 NGUYEN DINH       CHUC 180295 07:30 AM  
17 21301117 LE THI MY         HAU 080495 07:30 AM  
18 21301189 PHAN DUC          HIEU 021095 07:30 AM  
19 21301227 PHAN THI          HIEN 070195 07:30 AM  
20 21301626 HUYNH QUOC        HUNG 111095 07:30 AM  
21 21301676 LE THI DIEM       HUONG 160195 07:30 AM  
22 21301807 TRAN QUOC         KHANH 050194 07:30 AM  
23 21301955 NGO TUAN          KIET 111195 07:30 AM  
24 21302043 NGUYEN THI NGOC   LIEN 100294 07:30 AM  
25 21302283 DIEP THI THAO     LY 261195 07:30 AM  
26 21302290 HUYNH CONG        LY 150695 07:30 AM  
27 21302496 PHAM NGOC THUY    NGAN 040795 07:30 AM  
28 21302563 NGUYEN VAN        NGOAN 060795 07:30 AM  
29 21302621 LE THI DO         NGUYEN 080195 08:30 AM  
30 21302836 PHAN MINH         NHUT 151195 08:30 AM  
31 21302983 LE THANH          PHU 130695 08:30 AM  
32 21303222 NGUYEN HOANG ANH  QUAN 020195 08:30 AM  
33 21303317 PHAM THI NHU      QUYNH 020495 08:30 AM  
34 21303455 LE THI DIEM       SUONG 030495 08:30 AM  
35 21303477 NGUYEN DAO        TAI 140395 08:30 AM  
36 21303595 LE THI            THANH 100995 08:30 AM  
37 21303871 NGUYEN VAN        THIEU 280295 08:30 AM  
38 21303894 NGUYEN HOAI       THINH 100695 08:30 AM  
39 21303961 TO VAN            THONG 030995 08:30 AM  
40 21304199 NGUYEN QUOC       TOAN 040494 08:30 AM  
41 21304258 LE PHUONG         TRA 230695 08:30 AM  
42 21304495 PHAN XUAN         TRUONG 020295 08:30 AM  
43 21304662 PHAN THI CAM      TU 170295 08:30 AM  
44 21304786 HO THI NGOC       VAN 240195 08:30 AM  
45 21304819 NGUYEN THANH      VIET 180595 08:30 AM  
46 31304724 LE VAN            TY 290895 08:30 AM  
47 41300301 LE PHUOC          BINH 080495 08:30 AM  
48 41300372 VU VAN            CHAU 301195 08:30 AM  
49 41300458 LE HUNG           CUONG 161195 08:30 AM  
50 41300897 VO MINH           DUONG 120995 08:30 AM  
51 41300951 NGUYEN HOANG TUAN EM 280595 08:30 AM  
52 41301201 TRAN TRUNG        HIEU 210795 08:30 AM  
53 41301346 NGUYEN TUAN       HOANG 050195 08:30 AM  
54 41301419 MAI VO QUOC       HUAN 070595 08:30 AM  
55 41301448 HO DUC            HUY 230195 08:30 AM  
56 41301733 LE NGUYEN         KHANG 161095 08:30 AM  
57 41301792 NGUYEN NGOC       KHANH 150795 09:30 AM  
58 41301859 NGUYEN DANG       KHOA 140695 09:30 AM  
59 41302314 NGUYEN KIEN       MAN 231295 09:30 AM  
60 41302349 NGUYEN DUC        MINH 030595 09:30 AM  
61 41302365 NGUYEN VAN        MINH 111195 09:30 AM  
62 41302440 LE VAN            NAM 280595 09:30 AM  
63 41302773 VU THANH          NHAT 170995 09:30 AM  
64 41303022 DINH NGUYEN       PHUC 170195 09:30 AM  
65 41303219 NGUYEN HOANG      QUAN 290495 09:30 AM  
66 41303318 TRAN LY           QUYNH 260495 09:30 AM  
67 41303464 NGUYEN VAN        SY 050894 09:30 AM  
68 41303483 NGUYEN TAN        TAI 200295 09:30 AM  
69 41303704 LE MINH           THAO 230395 09:30 AM  
70 41303896 NGUYEN HUU        THINH 210495 09:30 AM  
71 41303902 NGUYEN TAN        THINH 101095 09:30 AM  
72 41304217 TRAN HUYNH        TOI 041095 09:30 AM  
73 41304434 NGUYEN THANH      TRUNG 040295 09:30 AM  
74 41304517 DUONG QUOC        TUAN 040495 09:30 AM  
75 41304754 LE ANH            VAN 130295 09:30 AM  
76 51300001 BUI XUAN          AN 301195 09:30 AM  
77 51300532 LE VAN            DUAN 200795 09:30 AM  
78 51300678 NGUYEN VIET MINH  DUNG 160195 09:30 AM  
79 51301387 NGUYEN THAI       HOA 060495 09:30 AM  
80 51303682 NGUYEN VAN        THANH 101195 09:30 AM  
81 61300005 HA LE DUY         AN 030395 09:30 AM  
82 61300012 LE NGOC BINH      AN 211295 09:30 AM  
83 61300570 LE THANH          DUY 010295 09:30 AM  
84 61300932 NGUYEN TRI        DUC 310795 09:30 AM  
85 61300975 VO THI HA         GIANG 140195 12:30 PM  
86 61301303 LE TAN            HOAN 220895 12:30 PM  
87 61302070 LE PHUONG         LINH 081295 12:30 PM  
88 61302754 KIM MINH          NHAT 220395 12:30 PM  
89 61302817 TRAN THI HONG     NHUNG 211095 12:30 PM  
90 61303918 TRAN QUOC         THINH 120595 12:30 PM  
91 61304187 HUYNH QUOC        TOAN 010195 12:30 PM  
92 61305029 NGUYEN HOANG DAI  LOI 110895 12:30 PM  
93 71302128 DANG HOANG        LONG 050495 12:30 PM  
94 71304080 HO KHANH MY       TIEN 170395 12:30 PM  
95 71304618 TRAN THI          TUYET 140795 12:30 PM  
96 71304636 HUYNH THI KIM     TU 231195 12:30 PM  
97 81300029 NGUYEN TUAN       AN 201095 12:30 PM  
98 81300079 LE TUAN           ANH 040194 12:30 PM  
99 81300275 DO TAN            BANG 010595 12:30 PM  
100 81300524 HUYNH QUANG       DIEU 140895 12:30 PM  
101 81300662 NGO THANH         DUNG 100595 12:30 PM  
102 81300901 NGUYEN VAN        DUOC 010995 12:30 PM  
103 81301108 NGUYEN THE        HAN 230995 12:30 PM  
104 81301306 TRAN VAN          HOAN 210795 12:30 PM  
105 81301366 TRAN VAN          HOANG 150394 12:30 PM  
106 81301498 NGUYEN QUOC KHOA  HUY 050695 12:30 PM  
107 81301535 TRAN QUOC         HUY 080493 12:30 PM  
108 81301791 NGUYEN MAI        KHANH 160895 12:30 PM  
109 81301827 BUI ANH           KHOA 250695 12:30 PM  
110 81302014 NGUYEN HAI        LAM 061195 12:30 PM  
111 81302039 VU THANH          LIEM 220195 12:30 PM  
112 81302110 HO DAC BAO        LINH 010695 12:30 PM  
113 81302255 NGUYEN TRIEU      LUAN 300795 13:30 PM  
114 81302459 PHAM TAN          NAM 250695 13:30 PM  
115 81302472 LE DANG           NGA 280295 13:30 PM  
116 81302503 TRAN THI KIM      NGAN 240695 13:30 PM  
117 81302833 TRUONG QUANG      NHU 100195 13:30 PM  
118 81303088 TRAN DUY          PHUNG 150794 13:30 PM  
119 81303107 NGUYEN HOANG      PHUONG 250495 13:30 PM  
120 81303170 NGUYEN DINH       QUANG 280295 13:30 PM  
121 81303196 DUONG DONG        QUAN 220895 13:30 PM  
122 81303269 TRAN PHU          QUOC 100795 13:30 PM  
123 81303291 PHUONG VAN        QUYET 280295 13:30 PM  
124 81303384 LE TIEN           SINH 220195 13:30 PM  
125 81303403 KHUONG DINH       SON 120792 13:30 PM  
126 81303496 NGUYEN VAN        TAO 060495 13:30 PM  
127 81303649 DOAN TRAN TAN     THANH 290995 13:30 PM  
128 81303681 NGUYEN VAN        THANH 110395 13:30 PM  
129 81303882 HO NHAT           THINH 280495 13:30 PM  
130 81304098 BUI VAN           TIEN 230595 13:30 PM  
131 81304174 NGUYEN THANH      TINH 201195 13:30 PM  
132 81304355 NGUYEN MINH       TRI 260195 13:30 PM  
133 81304631 DAO NGOC          TU 020895 13:30 PM  
134 91301740 NGUYEN DUY        KHANG 241295 13:30 PM  
135 91302808 KIEU THI CAM      NHUNG 130495 13:30 PM  
136 91304035 VO THI THANH      THUY 250895 13:30 PM  
137 91304396 PHAM QUOC         TRONG 030594 13:30 PM  
138 91304444 PHAN MINH         TRUNG 110995 13:30 PM  
139 91304536 LE HOANG          TUAN 100895 13:30 PM  
140 G1300788 NGUYEN HUU        DAT 251095 13:30 PM  
141 G1301266 THAI THANH        HIEP 201095 14:30 PM  
142 G1301581 HOANG TRAN NGOC   HUNG 301194 14:30 PM  
143 G1303293 PHAM THANH        QUYEN 100595 14:30 PM  
144 G1303999 NGUYEN DUY        THUAN 170295 14:30 PM  
145 K1300115 NGUYEN THI MY     ANH 270695 14:30 PM  
146 K1300579 NGUYEN AN         DUY 220995 14:30 PM  
147 K1300638 NGUYEN THI MY     DUYEN 090295 14:30 PM  
148 K1301139 TRINH MINH        HIEN 210295 14:30 PM  
149 K1302965 TRAN THANH        PHONG 210195 14:30 PM  
150 K1303335 HUYNH QUOC        SANG 290595 14:30 PM  
151 K1304057 PHAM NGOC         THU 060995 14:30 PM  
152 K1304474 TRAN DIEM         TRUC 300195 14:30 PM  
153 V1300968 NGUYEN TRUONG     GIANG 010995 14:30 PM  
154 V1301421 NGUYEN DUY        HUAN 140895 14:30 PM  
155 V1301887 TIEU TUAN         KHOA 070495 14:30 PM  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (cạnh cổng 3 - ĐHBK)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ