KẾT QUẢ 02/02

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH PASS:     click here

KẾT QUẢ THI NGÀY 02/02/18 CÁC THÍ SINH ĐH BÁCH KHOA:

STT MSSV HỌ TÊN WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM
1 1410192 HUYNH GIA         BAO 145 145 290
2 1410391 DO THI            CHUNG     0
3 1420117 NGUYEN THANH      TRUNG 110 100 210
4 1512780 DO PHU            SANG 155 170 325
5 1519006 HOANG HUY         GIANG 80 90 170
6 1520113 PHAM QUOC         TUAN     0
7 1710865 NGUYEN DUC CUONG  DUNG     0
8 21202042 NGUYEN DINH       LUAN     0
9 21300178 DUONG HONG        AN     0
10 21300493 BUI TAN           DANH 75 90 165
11 21300709 NGUYEN HOANG      DUONG 120 110 230
12 21301117 LE THI MY         HAU 50 50 100
13 21301227 PHAN THI          HIEN 95 70 165
14 21301319 DO HUY            HOANG 60 120 180
15 21302043 NGUYEN THI NGOC   LIEN 95 100 195
16 21302283 DIEP THI THAO     LY 80 100 180
17 21302496 PHAM NGOC THUY    NGAN 80 60 140
18 21302617 HO VAN            NGUYEN 40 90 130
19 21302898 NGUYEN THANH      PHAT     0
20 21302923 NGUYEN NGOC       PHI     0
21 21303010 TRAN CHI          PHU     0
22 21303040 NGUYEN HOANG      PHUC 20 0 20
23 21303413 MANG HOANG        SON 100 50 150
24 21303540 LE NHUT           TAN     0
25 21303752 HUYNH VIET        THANH 100 100 200
26 21303871 NGUYEN VAN        THIEU 75 110 185
27 21303894 NGUYEN HOAI       THINH 80 75 155
28 21304058 PHAM THI ANH      THU 70 85 155
29 21304157 NGUYEN TRUNG      TIN 130 80 210
30 21304199 NGUYEN QUOC       TOAN     0
31 21304221 HOANG THI         TRANG 100 105 205
32 21304685 DOAN VAN          TUNG 100 105 205
33 21304710 TRUONG QUANG      TUNG 130 125 255
34 21304786 HO THI NGOC       VAN 80 100 180
35 31301481 NGUYEN NGOC       HUY 140 100 240
36 31302340 LE TUAN           MINH 90 105 195
37 31304142 HO TRONG          TIN 130 140 270
38 41300109 NGUYEN QUOC       ANH     0
39 41300177 BUI HOANG THIEN   AN 110 80 190
40 41300232 LIEN VIET         BAO 85 115 200
41 41300301 LE PHUOC          BINH 65 60 125
42 41300461 MAI QUOC          CUONG 105 150 255
43 41300967 NGUYEN TRUONG     GIANG 120 120 240
44 41301569 HUYNH TAN NHAT    HUYNH 70 75 145
45 41301929 NGO TRUNG         KIEN 115 100 215
46 41303014 VU TRAN           PHU 100 135 235
47 41303404 LE ANH CONG       SON 125 90 215
48 41303650 HOANG TRUNG       THANH 115 100 215
49 41303826 NGUYEN TAN        THIEN 105 90 195
50 41303890 LY TRUONG         THINH 95 125 220
51 41303934 NGUYEN ANH        THOAI     0
52 41304217 TRAN HUYNH        TOI 85 70 155
53 41304754 LE ANH            VAN 80 115 195
54 41304807 DAO UYEN          VIEN 130 145 275
55 51300050 DAO NGUYEN        ANH 150 140 290
56 51302383 TRAN NGOC THAI    MINH 125 110 235
57 51302400 VU TUAN           MINH 120 120 240
58 51303811 NGUYEN DINH       THI 140 125 265
59 51304862 MAI XUAN          VI 85 135 220
60 51307129 THAI QUOC         TUAN 70 50 120
61 61300012 LE NGOC BINH      AN     0
62 61301463 LE VAN TRONG      HUY 95 80 175
63 61301527 THAI HOANG        HUY 95 125 220
64 61301664 TRINH VAN         HUNG     0
65 61301775 HOANG QUOC        KHANH 100 120 220
66 61302070 LE PHUONG         LINH 100 70 170
67 61302246 LE THAI           LUAN 70 90 160
68 61302646 PHAM TRAN KHOI    NGUYEN     0
69 61302817 TRAN THI HONG     NHUNG 80 80 160
70 61303918 TRAN QUOC         THINH     0
71 71301948 NGUYEN THI NGOC   KIEU     0
72 71302090 NGUYEN THI THUY   LINH 100 90 190
73 71303281 PHAM DOAN XUAN    QUYEN 150 65 215
74 71303521 PHAN THI BANG     TAM     0
75 71304740 NGUYEN THI THU    UYEN     0
76 81300029 NGUYEN TUAN       AN 50 110 160
77 81300174 TRAN LE TUAN      ANH 110 105 215
78 81300409 NGUYEN XUAN       CHUNG 130 115 245
79 81300662 NGO THANH         DUNG 65 100 165
80 81301546 VO VAN            HUY 110 110 220
81 81302459 PHAM TAN          NAM 75 80 155
82 81303556 NGUYEN THANH      TAN 100 100 200
83 81303915 TRAN NHAT         THINH 80 120 200
84 81304077 LE NHO            TI 100 100 200
85 81304183 DINH MINH         TOAN 120 120 240
86 81304355 NGUYEN MINH       TRI 80 40 120
87 81304452 TRAN MINH         TRUNG     0
88 81304788 PHAN LAM          VEN 110 105 215
89 81304927 PHAN MINH         VUONG 80 55 135
90 91301293 PHAM NHAT THAI    HOA 95 80 175
91 91302364 NGUYEN VAN        MINH 130 90 220
92 91302851 DOAN THI          NINH 140 105 245
93 91303389 PHAN BUI MINH     SINH 140 150 290
94 91303720 NGUYEN THI THACH  THAO 110 105 215
95 91303765 PHAM TRUONG HOAI  THAM     0
96 G1300589 NGUYEN HIEU       DUY 100 150 250
97 G1301325 LE HUY            HOANG     0
98 G1302232 NGUYEN PHUOC      LOI 100 100 200
99 G1302821 DO NGOC QUYNH     NHU 130 105 235
100 G1303293 PHAM THANH        QUYEN 50 60 110
101 G1303429 NGUYEN QUANG      SON 115 115 230
102 G1304368 TRAN THIEN        TRI 95 110 205
103 G1304842 NGUYEN HUU        VINH 80 60 140
104 K1302063 LAM VIET          LINH 155 95 250
105 K1303314 NGUYEN NGOC       QUYNH 100 110 210
106 K1303335 HUYNH QUOC        SANG 95 50 145
107 K1303785 NGUYEN NGOC       THANG 100 130 230
108 K1303905 NGUYEN XUAN       THINH 115 120 235
109 K1304474 TRAN DIEM         TRUC 90 60 150
110 V1301735 LE TRONG          KHANG     0
111 V1301754 VO MINH           KHANG     0
112 V1304438 NGUYEN THE        TRUNG 130 125 255
113 1410816 NGUYEN THANH      DAT 150 125 275
114 21301676 LE THI DIEM       HUONG 80 40 120
115 21302290 HUYNH CONG        LY 100 90 190
116 21303791 PHAN NGOC         THANG 110 120 230
117 21303961 TO VAN            THONG 85 75 160
118 21304820 NGUYEN THANH      VIET 100 110 210
119 41300426 LE THANH          CONG 90 100 190
120 41301398 VO DUC            HOA 95 105 200
121 41303125 VO TRUONG HOANG   PHUONG     0
122 61300416 LE TRAN QUOC      CHUONG 140 130 270
123 61304134 DO NGOC           TIN     0
124 71304658 NGUYEN VU KHANH   TU     0
125 81300172 NGUYEN VAN        ANH 75 100 175
126 81301072 NGUYEN MINH VU    HAO 135 130 265
127 81302159 PHAN HO THANH     LONG 85 135 220
128 81303564 TRAN THAI         TAN     0
129 81304186 HO MINH           TOAN     0
130 V1302847 TRAN DUY          NHUT 115 100 215
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (cạnh cổng 3 - ĐHBK)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ