KẾT QUẢ 31/01

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH PASS:     click here

KẾT QUẢ THI NGÀY 31/01/18 CÁC THÍ SINH ĐH BÁCH KHOA:

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM
1 1410437 LE TAN            CUONG 060696 31/01/2018 110 90 200
2 1410874 NGUYEN TRONG      DEN 131196 31/01/2018 170 140 310
3 1411222 NGO QUANG         HIEN 300196 31/01/2018 110 90 200
4 1411489 PHAM HOANG NGUYEN HUY 190896 31/01/2018 140 120 260
5 1411648 NGUYEN THI        HUONG 060495 31/01/2018 180 135 315
6 1411689 TRAN DINH NGUYEN  KHA 010196 31/01/2018 160 120 280
7 1412757 NGUYEN NGOC TO    NHU 050696 31/01/2018     0
8 1412780 PHUNG VAN         NHUT 181295 31/01/2018 120 120 240
9 1413249 NGUYEN MINH       SANG 310896 31/01/2018 140 160 300
10 1414102 NGUYEN THI HUYEN  TRANG 140496 31/01/2018 100 85 185
11 1414226 PHAN MINH         TRI 101096 31/01/2018 180 140 320
12 1519005 THAN HOANG        DUY 251192 31/01/2018 70 85 155
13 1519019 TRAN TUAN         LONG 091193 31/01/2018 80 75 155
14 1519024 PHAM THANH        NHAN 190194 31/01/2018 170 145 315
15 1519029 TRAN HOANG        QUAN 240994 31/01/2018 140 135 275
16 1519042 HUYNH QUANG       TU 051291 31/01/2018 120 130 250
17 1611841 VO PHUONG         LINH 240798 31/01/2018     0
18 21300030 NGUYEN VAN        AN 100995 31/01/2018 130 120 250
19 21300073 LE HOANG          ANH 041195 31/01/2018 140 135 275
20 21300434 VO DUY            CONG 050895 31/01/2018 120 90 210
21 21300479 NGUYEN VIET       CUONG 230695 31/01/2018 100 115 215
22 21300656 LE DUY            DUNG 250595 31/01/2018 110 125 235
23 21300661 MAI QUOC          DUNG 111095 31/01/2018 100 110 210
24 21300669 NGUYEN QUOC       DUNG 020195 31/01/2018 180 130 310
25 21300795 NGUYEN THANH      DAT 010195 31/01/2018 100 110 210
26 21301224 NGUYEN VAN MINH   HIEN 180395 31/01/2018 130 110 240
27 21301279 NGUYEN THI        HOA 131095 31/01/2018 180 120 300
28 21302563 NGUYEN VAN        NGOAN 060795 31/01/2018 100 80 180
29 21302903 PHAM HUU          PHAT 010295 31/01/2018 130 70 200
30 21303243 NGUYEN VAN        QUI 95 31/01/2018 130 60 190
31 21303303 NGUYEN VO ANH     QUY 011094 31/01/2018     0
32 21303349 NGUYEN HUU        SANG 010195 31/01/2018     0
33 21303595 LE THI            THANH 100995 31/01/2018 40 35 75
34 21303961 TO VAN            THONG 030995 31/01/2018 70 80 150
35 21304170 NGO VAN           TINH 141194 31/01/2018 40 95 135
36 21304242 PHAM THI HUYEN    TRANG 140995 31/01/2018 40 85 125
37 21304385 DINH DUC          TRONG 091295 31/01/2018     0
38 21304466 LE THANH          TRUC 221195 31/01/2018     0
39 21304539 LE MINH           TUAN 050595 31/01/2018 100 110 210
40 21304820 NGUYEN THANH      VIET 110295 31/01/2018 120 100 220
41 31300528 TRAN THIEN        DOANH 011095 31/01/2018 50 100 150
42 41300426 LE THANH          CONG 141195 31/01/2018 80 50 130
43 41300458 LE HUNG           CUONG 161195 31/01/2018 50 85 135
44 41301065 TRINH NGOC        HAI 181195 31/01/2018 160 120 280
45 41301864 NGUYEN HOANG      KHOA 280195 31/01/2018 170 115 285
46 41302365 NGUYEN VAN        MINH 111195 31/01/2018 80 75 155
47 41302550 PHAM NGOC         NGHIA 110795 31/01/2018 110 120 230
48 41302749 VI QUOC           NHAN 280595 31/01/2018     0
49 41303236 TRINH DINH MINH   QUAN 010695 31/01/2018 100 110 210
50 41303255 NGUYEN BA         QUOC 171195 31/01/2018 130 70 200
51 41303464 NGUYEN VAN        SY 050894 31/01/2018 80 100 180
52 41303621 BUI HO DUY        THAI 180195 31/01/2018 150 120 270
53 41304071 LE HOANG          THUC 161095 31/01/2018     0
54 41304301 CAO MINH          TRIET 050395 31/01/2018 130 90 220
55 41304448 PHAM NGOC         TRUNG 110795 31/01/2018 140 60 200
56 41304479 TRAN TRI NGUYEN   TRUONG 230895 31/01/2018     0
57 51300532 LE VAN            DUAN 200795 31/01/2018 90 80 170
58 51302307 NGUYEN VAN        MANH 051095 31/01/2018     0
59 51303674 NGUYEN QUANG      THANH 290995 31/01/2018 160 120 280
60 51303952 HUYNH TRUNG       THONG 010295 31/01/2018     0
61 51304198 NGUYEN MANH       TOAN 190395 31/01/2018 130 125 255
62 61300089 NGO THI NGOC      ANH 300395 31/01/2018 150 130 280
63 61300965 NGUYEN THI NGOC   GIANG 280295 31/01/2018 130 110 240
64 61301233 TRAN THI THU      HIEN 090295 31/01/2018     0
65 61302013 NGUYEN HAI        LAM 180895 31/01/2018 150 105 255
66 61302112 HUYNH TON NAM     LINH 250195 31/01/2018     0
67 61302421 CHUNG QUANG THAI  MY 170495 31/01/2018     0
68 61302484 LE THI            NGAN 110295 31/01/2018 160 130 290
69 61303104 NGO VAN           PHUONG 030195 31/01/2018 110 50 160
70 61304003 NGUYEN VAN        THUAN 181095 31/01/2018     0
71 61304147 LE TRAN HUU       TIN 051295 31/01/2018 120 100 220
72 61304875 HOANG KHANH       VU 020495 31/01/2018 160 145 305
73 71301681 NGUYEN THI THU    HUONG 161095 31/01/2018 70 60 130
74 71303710 LY THANH          THAO 190795 31/01/2018 180 85 265
75 81300172 NGUYEN VAN        ANH 271295 31/01/2018 110 115 225
76 81300309 NGUYEN QUOC       BINH 010894 31/01/2018     0
77 81300524 HUYNH QUANG       DIEU 140895 31/01/2018 90 50 140
78 81300590 NGUYEN HOANG      DUY 141295 31/01/2018 140 120 260
79 81300881 LE VAN            DOAN 041194 31/01/2018 90 85 175
80 81301076 PHAMTRUONGTHUONG  HAI 240395 31/01/2018 130 70 200
81 81301838 HA TRAN VIET      KHOA 011295 31/01/2018 50 50 100
82 81302098 PHAN TRAN KHANH   LINH 180995 31/01/2018 150 115 265
83 81302159 PHAN HO THANH     LONG 300195 31/01/2018 90 110 200
84 81302549 PHAM HUU          NGHIA 010894 31/01/2018 80 100 180
85 81302833 TRUONG QUANG      NHU 100195 31/01/2018 60 110 170
86 81303052 NGUYEN VAN        PHUC 101095 31/01/2018     0
87 81303195 PHAM DINH         QUANG 010193 31/01/2018 100 100 200
88 81303326 CAO               SANG 190994 31/01/2018     0
89 81303564 TRAN THAI         TAN 170795 31/01/2018     0
90 81303626 HA DUY            THAI 290395 31/01/2018     0
91 81304654 NGUYEN THANH      TU 131095 31/01/2018 70 120 190
92 81304863 PHAM VIET         VI 060895 31/01/2018 50 10 60
93 91300572 LUONG ANH         DUY 090995 31/01/2018     0
94 91301380 HOANG             HOA 260895 31/01/2018     0
95 91301557 NGUYEN THI THANH  HUYEN 010395 31/01/2018 170 115 285
96 91301671 CAO THI NGOC      HUONG 150595 31/01/2018 140 90 230
97 91301691 VO THY            HUONG 090495 31/01/2018 140 75 215
98 91301978 NGUYEN CAO        KY 221295 31/01/2018 170 115 285
99 91302333 HO VAN            MINH 020295 31/01/2018 120 65 185
100 91302808 KIEU THI CAM      NHUNG 130495 31/01/2018 110 70 180
101 91303113 NGUYEN THI MINH   PHUONG 290595 31/01/2018 130 130 260
102 91304536 LE HOANG          TUAN 100895 31/01/2018 100 70 170
103 G1300860 VO NHU            DIEN 300795 31/01/2018 160 100 260
104 G1303872 HUYNH NGOC        THICH 160295 31/01/2018 120 115 235
105 G1303999 NGUYEN DUY        THUAN 170295 31/01/2018 60 0 60
106 G1305002 HA DUYEN          BINH 240494 31/01/2018 120 135 255
107 K1300115 NGUYEN THI MY     ANH 270695 31/01/2018 60 75 135
108 K1301285 TRUONG THI        HOA 121095 31/01/2018 100 105 205
109 K1304732 DANG NGUYEN PHUONGUYEN 010195 31/01/2018 130 140 270
110 V1300374 NGUYEN KIM        CHI 061195 31/01/2018 100 70 170
111 V1301739 NGUYEN CHI        KHANG 290795 31/01/2018 100 70 170
112 V1303728 PHAM THI THANH    THAO 250195 31/01/2018 100 80 180
113 41300918 LE VAN            DUC 040195 31/01/2018     0
114 41301929 NGO TRUNG         KIEN 020195 31/01/2018 160 85 245
115 61304187 HUYNH QUOC        TOAN 010195 31/01/2018     0
116 71304799 NGUYEN THI THAO   VI 101195 31/01/2018     0
117 81302459 PHAM TAN          NAM 250695 31/01/2018 80 50 130
118 91301978 NGUYEN CAO        KY 221295 31/01/2018     0
119 G1304368 TRAN THIEN        TRI 021295 31/01/2018 120 145 265
120 G1304842 NGUYEN HUU        VINH 130194 31/01/2018 100 100 200
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (cạnh cổng 3 - ĐHBK)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ