ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 24/11/2017 - 02/12/2017

Thứ hai, 20/11/2017, 14:49 GMT+7

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 3.000.000Đ

NHẬN NGAY CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
Từ 24/11/17 đến 02/12/17

Đến với BK English - Trung tâm Ngoại Ngữ Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, mọi mục tiêu ngoại ngữ của bạn đều có thể chinh phục.

WEB

Khi đến đăng ký các khóa học khai giảng trong tháng 11 và 12 tại BK English từ ngày 24/11/17 đến ngày 02/12/17 bạn có cơ hội nhận ngay ưu đãi lên đến 3.000.000đ, chi tiết các mức giảm theo cá nhân và cộng giảm nhóm:

+ Cơ sở quận 10:

Lớp

Học phí

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

IELTS 6.0 PLUS 246

7.000.000

300.000

6.700.000

500.000

6.500.000

800.000

6.200.000

1.000.000

6.000.000

IELTS 6.0 PLUS 357

6.600.000

200.000

6.400.000

400.000

6.200.000

600.000

6.000.000

800.000

5.800.000

Pre IELTS 246

2.300.000

200.000

2.200.000

400.000

1.900.000

500.000

1.800.000

700.000

1.600.000

Pre IELTS 357

2.100.000

200.000

1.900.000

400.000

1.700.000

500.000

1.600.000

700.000

1.400.000

TOEIC TOTAL 246

4.800.000

200.000

4.600.000

300.000

4.500.000

400.000

4.400.000

500.000

4.300.000

TOEIC TOTAL 357

4.500.000

200.000

4.300.000

300.000

4.200.000

400.000

4.100.000

500.000

4.000.000

TOEIC 350 – 500 (246)

1.200.000

100.000

1.100.000

200.000

1.000.000

300.000

900.000

400.000

800.000

TOEIC 350 – 500 (357)

1.100.000

100.000

1.000.000

200.000

900.000

300.000

800.000

400.000

700.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 7 TUẦN

2.000.000

400.000

1.600.000

500.000

1.500.000

600.000

1.400.000

800.000

1.200.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 14 TUẦN

3.500.000

1.000.000

2.500.000

1.300.000

2.200.000

1.400.000

2.100.000

1.500.000

2.000.000

TOEIC CẤP TỐC 08 TUẦN 246

2.100.000

100.000

2.000.000

200.000

1.900.000

300.000

1.800.000

400.000

1.700.000

TOEIC CẤP TỐC 08 TUẦN 357

1.900.000

100.000

1.800.000

200.000

1.700.000

300.000

1.600.000

400.000

1.500.000

TOEIC CẤP TỐC 08 TUẦN 7CN

1.400.000

0

1.400.000

100.000

1.300.000

200.000

1.200.000

300.000

1.100.000

GIAO TIẾP VIỆT NAM 246

1.200.000

100.000

1.100.000

200.000

1.000.000

300.000

900.000

400.000

800.000

GIAO TIẾP VIỆT NAM 357

1.100.000

100.000

1.000.000

200.000

900.000

300.000

800.000

400.000

700.000

+ Cơ sở quận Thủ đức:

Lớp

Học phí

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

Mức giảm

HP còn lại

IELTS 6.0 PLUS (246)

6.600.000

200.000

6.400.000

400.000

6.200.000

600.000

6.000.000

800.000

5.800.000

Pre IELTS (357)

2.100.000

200.000

1.900.000

400.000

1.700.000

500.000

1.600.000

700.000

1.400.000

TOEIC TOTAL (246)

4.500.000

200.000

4.300.000

300.000

4.200.000

400.000

4.100.000

500.000

4.000.000

TOEIC 350 – 500 (357)

1.100.000

100.000

1.000.000

200.000

900.000

300.000

800.000

400.000

700.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 1 THÁNG (246)

1.200.000

0

1.200.000

100.000

1.100.000

200.000

1.000.000

300.000

900.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 2 THÁNG (246)

2.200.000

400.000

1.800.000

500.000

1.700.000

600.000

1.600.000

800.000

1.400.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 4 THÁNG (246)

4.300.000

1.000.000

3.300.000

1.300.000

3.000.000

1.500.000

2.800.000

1.700.000

2.600.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 1 THÁNG (35)

1.100.000

0

1.100.000

100.000

1.000.000

200.000

900.000

300.000

800.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 2 THÁNG (35)

2.000.000

100.000

1.900.000

200.000

1.800.000

400.000

1.600.000

600.000

1.300.000

GIAO TIẾP BẢN NGỮ 4 THÁNG (35)

3.800.000

200.000

3.600.000

400.000

3.400.000

700.000

3.100.000

1.300.000

2.500.000

TOEIC CẤP TỐC 08 TUẦN 246

1.900.000

100.000

1.800.000

200.000

1.700.000

300.000

1.600.000

400.000

1.500.000

GIAO TIẾP VIỆT NAM 357

1.100.000

100.000

1.000.000

200.000

900.000

300.000

800.000

400.000

700.000

TOEIC WRITING-SPEAKING 10 tuần 800.000 200.000 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000

Ngoài ra, học viên còn có cơ hội nhận thêm các khóa học miễn phí khi đăng ký các khóa học sau đây

+ Cơ sở quận 10:

Khóa học đăng ký

Học phí

Khóa học được tặng miễn phí

Giá trị

IELTS 6.0 Plus 05/12/2017 (Ca 357)

6.600.000

Giao tiếp bản ngữ - 08/12/2017 (Ca 246) 7 tuần

2.000.000

IELTS 6.0 Plus 20/12/2017 (Ca 246)

7.000.000

Giao tiếp bản ngữ - 02/01/2018 (Ca 357) 7 tuần

2.000.000

Pre-IELTS - 05/12/2017 (Ca 357)

2.100.000

Giao tiếp bản ngữ - 08/12/2017 (Ca 246) 1 tháng

1.000.000

Pre-IELTS 20/12/2017 (Ca 246)

2.300.000

Giao tiếp bản ngữ - 02/01/2018 (Ca 357) 1 tháng

1.000.000

TOEIC TOTAL 550 - 05/12/2017 (Ca 357)

4.500.000

Luyện thi TOEIC cấp tốc 09/12/2017 (Ca T7, CN) 2 tháng

1.400.000

TOEIC Writing & Speaking 11/12/2017 (Ca 24) 2 tháng

800.000

TOEIC TOTAL 550 - 20/12/2017 (Ca 246)

4.800.000

Luyện thi TOEIC cấp tốc 06/01/2018 (Ca T7, CN) 2 tháng

1.400.000

TOEIC Writing & Speaking 04/01/2018 (Ca 35) 2 tháng

800.000

TOEIC 350-500 - 05/12/2017 (Ca 357)

1.100.000

TOEIC Writing & Speaking 11/12/2017 (Ca 24) 2 tháng

800.000

TOEIC 350-500 - 20/12/2017 (Ca 246)

1.200.000

TOEIC Writing & Speaking 04/01/2018 (Ca 35) 2 tháng

800.000

+ Cơ sở quận Thủ đức:

Khóa học đăng ký

Học phí

Khóa học được tặng miễn phí

Giá trị

IELTS 6.0 Plus 29/11/2017 (Ca 246)

6.600.000

Giao tiếp bản ngữ - 28/12/2017 (Ca 35) 2 tháng

2.000.000

IELTS 6.0 Plus 13/12/2017 (Ca 246)

6.600.000

Giao tiếp bản ngữ - 28/12/2017 (Ca 35) 2 tháng

2.000.000

IELTS 6.0 Plus 27/12/2017 (Ca 246)

6.600.000

Giao tiếp bản ngữ - 28/12/2017 (Ca 35) 2 tháng

2.000.000

Pre-IELTS - 30/11/2017 (Ca 357)

2.100.000

Giao tiếp bản ngữ - 15/12/2017 (Ca 246) 1 tháng

1.200.000

Pre-IELTS 14/12/2017 (Ca 357)

2.100.000

Giao tiếp bản ngữ - 15/12/2017 (Ca 246) 1 tháng

1.200.000

Pre-IELTS 28/12/2017 (Ca 357)

2.100.000

Giao tiếp bản ngữ - 12/01/2018 (Ca 246) 1 tháng

1.200.000

TOEIC TOTAL 550 - 29/11/2017 (Ca 246)

4.500.000

TOEIC Writing & Speaking 30/11/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

TOEIC TOTAL 550 - 13/12/2017 (Ca 246)

4.500.000

TOEIC Writing & Speaking 14/12/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

TOEIC TOTAL 550 - 27/12/2017 (Ca 246)

4.500.000

TOEIC Writing & Speaking 28/12/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

TOEIC 350-500 - 30/11/2017 (Ca 357)

1.100.000

TOEIC Writing & Speaking 30/11/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

TOEIC 350-500 - 14/12/2017 (Ca 357)

1.100.000

TOEIC Writing & Speaking 14/12/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

TOEIC 350-500 - 28/12/2017 (Ca 357)

1.100.000

TOEIC Writing & Speaking 28/12/2017 (Ca 357) 10 tuần

800.000

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

- Ưu đãi = Ưu đãi nhóm + Ưu đãi cá nhân

- Áp dụng cho các lớp khai giảng trong tháng 11 và tháng 12.

- Học viên không được quyền bảo lưu, chuyển lớp (chỉ giải quyết khi học viên đóng bổ sung học phí đã giảm).

- Không áp dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác.

- Ưu đãi chỉ áp dụng khi đóng học phí trọn khóa học khi đăng ký tại cơ sở Thủ Đức.

- Chương trình "tặng khóa học miễn phí" chỉ áp dụng cho học viên đăng ký các khóa học được nêu ở trên.

- Học viên tham gia đúng vào lớp miễn phí được tặng và không giải quyết chuyển đổi lớp khác.

- Không giải quyết hoàn học phí cho lớp đã khai giảng. Trường hợp bảo lưu hoặc chuyển lớp, học viên sẽ không được nhận lớp miễn phí.

- Đối với các lớp khai giảng tại Thủ Đức, học viên phải đăng ký trọn khóa mới được tham gia lớp miễn phí.

Ý kiến của bạn
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (Đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ