DANH SÁCH THÍ SINH 21-09

DANH SÁCH THI NÓI VIẾT:

-  Thí sinh tập trung trước phòng 303-C6 ĐH Bách Khoa QUẬN 10 trước giờ thi 5 phút
-  Thí sinh mang theo CMND/CCCD và thẻ sinh viên khi dự thi
-  Những trường hợp sai lệch thông tin so với thực tế (thông tin trên danh sách thi và thông tin thực tế trên CMND/CCCD) sẽ không được phép dự thi và công nhận kết quả

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING
GIỜ THI
SPEAKING
GIỜ THI
GHI CHÚ
1 054200007592 Lê Hoàng Long Long 26/07/2000 18127047 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM US
2 020097004468 Linh Văn Nghiệp 26/09/1997 15520549 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
3 187661675 Nguyễn thị hồng Ngân 08/10/1997 16520793 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
4 087098012427 Trần Hữu Nghĩa 25/03/1998 16520819 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
5 046098006563 Trần Đức Phát 24/09/1998 17520881 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
6 091200014014 Nguyễn Đức Hà 01/03/2000 18520689 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
7 054300005861 Hồ Phương Ly 27/06/2000 18521076 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
8 068200012510 Bùi Đoàn Quang Tân 09/02/2000 18521373 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
9 068201003905 Vũ Phú Thành Vũ Phú Thành 19/03/2001 19522247 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM UIT
10 095099007396 Trần Tấn Đạt 03/01/1999 1710062 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
11 052099000053 Ngô Thanh Huy 06/12/1999 1711500 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
12 068199008049 Nguyễn Thị Ngọc Hương 13/12/1999 1711654 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
13 068199007189 Trần Thị Thu Hương 06/06/1999 1711659 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
14 066099014557 Trần Nguyện 30/06/1999 1712408 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
15 054099010214 Tô Minh Quốc 07/09/1999 1712858 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
16 064099005661 Châu Ngọc Thiện 28/03/1999 1713282 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
17 095199000087 Đặng Đinh Thị Huyền Trâm 15/05/1999 1713579 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
18 066099000354 Nguyễn Mậu Anh Tuấn 10/12/1999 1713793 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
19 042099011621 TRẦN ANH VŨ 18/10/1999 1714022 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
20 077200005271 Đậu Cao Khang Anh 21/01/2000 1810007 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
21 040200006776 Nguyễn Duy Khương 27/08/2000 1810261 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
22 086200008544 Nguyễn Viết Linh 30/09/2000 1810279 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
23 075200018821 Nguyễn Xuân Tuấn 19/11/2000 1810633 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
24 079200039826 Nguyễn Anh Huy 17/01/2000 1810938 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
25 074200005323 Phan Tấn Lộc 14/06/2000 1811066 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
26 075200018195 Nguyễn Minh Quân 30/07/2000 1811178 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
27 080300013505 Châu Ngọc Tiên 21/11/2000 1811270 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
28 079200013779 Lý Minh Triết 09/10/2000 1811293 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
29 077200008275 Huỳnh Tuấn Anh 29/10/2000 1811408 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
30 087300003114 Trần Thị Quỳnh Anh 03/05/2000 1811457 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
31 082200005745 Nguyễn Thanh Danh 14/08/2000 1811665 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
32 075200005356 Trần Tiến Dũng 25/05/2000 1811798 21/09/2023 07:30 AM 08:30 AM  
33 045200007710 HOÀNG VĂN HIẾU 10/07/2000 1812159 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
34 087200012795 Lê Minh Hiếu 08/06/2000 1812163 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
35 054200010352 Trịnh Chí Nguyên 02/04/2000 1813301 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
36 079200044256 Võ Hoàng Phú 26/11/2000 1813549 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
37 079200035483 Trần Nguyễn Thiên Sơn 10/10/2000 1813866 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
38 070200009526 VÕ MINH TÂN 04/01/2000 1813950 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
39 371933144 Nguyễn Thanh Thương 02/10/2000 1814286 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
40 079200042816 Vũ Đặng Quang Vinh 16/10/2000 1814798 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
41 079201009342 Phạm Mạnh Huy 15/01/2001 1910214 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
42 080201000230 Nguyễn Công Minh 10/01/2001 1910340 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
43 092201004117 Trịnh Quốc Tân 01/12/2001 1910521 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
44 037301006127 Phạm Thị Thu Hòa 24/04/2001 1911215 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
45 079201022760 Trần Cẩm Hưng 21/04/2001 1911310 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
46 082301011784 Nguyễn Hiếu Thu 22/03/2001 1912155 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
47 082201011302 Võ Huỳnh Tuấn Anh 01/07/2001 1912627 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
48 079201014845 Huỳnh Ngọc Bình 05/09/2001 1912721 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
49 082201003764 Phan Minh Đông 15/07/2001 1913128 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
50 045201002286 Thái Lê Trường Giang 29/08/2001 1913194 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
51 206444212 Trần Vũ Hải 02/09/2001 1913266 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
52 066201016840 Nguyễn Thành Long 09/01/2001 1914003 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
53 093201005776 Trương Tuấn Nghị 30/04/2001 1914332 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
54 072201005853 Dương Tấn Nguyên 28/12/2001 1914365 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
55 079201036702 Hà Thiên Phúc 24/05/2001 1914681 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
56 052201005903 Nguyễn Minh Phúc 03/06/2001 1914699 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
57 084201007113 Lê Thành Nhật Quí 23/10/2001 1914854 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
58 087201003687 Nguyễn Hoài Sang 10/11/2001 1914916 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
59 072301003085 Phạm Ngọc Thảo 28/10/2001 1915197 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
60 079201023841 Huỳnh Dương Anh Tuấn 30/05/2001 1915761 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
61 038300027051 Dương Thị Ánh Tuyết 16/04/2001 1915801 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
62 079201005642 Phan Hoàng Tường 16/02/2001 1915856 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
63 046091012909 TRƯƠNG VĂN QUYỀN 28/09/1991 1927032 21/09/2023 08:00 AM 09:00 AM  
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
  • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
  • Phòng 108 H6 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cơ sở 2
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ