DS THÍ SINH THI TOEIC CHIỀU 07-01-2023

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ
1 309 HUYNH TUAN AN 8-Apr-01 SV
2 103 LUU HAI AN 28-Mar-02 SV
3 120A DAM PHUONG ANH 8-Aug-99 BK
4 271 NGUYEN NGOC HUE ANH 2-Feb-01 SV
5 313 NGO HAI BANG 3-Feb-81 BK
6 311 DANG MINH CANH 1-Mar-01 SV
7 281 DOAN CHI CUONG 4-Jun-96 DTK
8 96 CAO HOAI BANG CHAU 26-Jul-01 SV
9 302 VO THI BAO CHAU 17-Oct-03 SV
10 63 NGUYEN DAC CHIEN 18-Jun-01 BK
11 109 VO VAN CHINH 10-Apr-00 SV
12 97 HOANG HAI DANG 9-Jan-02 SV
13 98 DUONG VO THANH DAT 1-Jun-02 SV
14 99 NGUYEN TIEN DAT 19-Aug-02 SV
15 100 VO TIEN DAT 10-Feb-02 SV
16 94 NGUYEN HUU DUC 3-Aug-01 BK
17 298 ONG NGOC DUNG 4-Jun-98 SV
18 89 PHAN NGUYEN TU DUY 17-Jan-98 DTK
19 280 DO HOANG LINH GIANG 5-Aug-99 DTK
20 86 LE THI CAM GIANG 29-Dec-00 DTK
21 72 LE THI HUONG GIANG 10-Mar-01 SV
22 268 TRAN THI TRUC GIANG 12-Feb-99 DTK
23 77 TRAN THUY GIANG 8-Dec-00 SV
24 65 NGUYEN VAN GIAU 4-Feb-97 DTK
25 68 BUI DUC HA 26-Sep-03 SV
26 264 LE VO NGOC HAN 23-Jun-00 SV
27 273 NGUYEN THI TRUC HAN 9-Nov-01 SV
28 279 PHAM THI CAM HANG 1-Apr-01 SV
29 90 TRAN THI THUY HANG 24-Dec-00 SV
30 113 BUI THI THU HIEN 5-Jul-01 SV
31 266 LE MAI KIM HIEN 11-Jun-01 SV
32 64 NGUYEN THE HIEN 10-Aug-00 DTK
33 79 TRUONG THI HIEN 17-Sep-98 SV
34 105 DOAN PHU HIEU 6-Aug-91 DTK
35 102 NGUYEN VAN HIEU 30-Jul-01 BK
36 308 DANG MINH HOA 24-Jan-01 SV
37 73 HOANG PHUONG HOAI 15-Oct-01 SV
38 C2 PHAM THI PHUONG HOANG 13-Aug-00 DTK
39 C1 TRAN HUY HOANG 21-Dec-01 BK
40 296 NGUYEN THI HONG HUE 24-Mar-01 SV
41 285 HUYNH QUE HUONG 11-Sep-00 DTK
42 91 NGUYEN MINH HUY 21-Nov-97 DTK
43 100A NGUYEN DANG HA  HUYEN 9-May-80 DTK
44 82 TRAN THANH HUYEN 8-Jan-01 SV
45 70 HA DINH KIEN 1-Sep-03 SV
46 310 HO GIA KIET 15-Feb-03 SV
47 76 CHAU THI THUY KIEU 20-Oct-00 SV
48 67 NGUYEN VIET KHA 22-Nov-03 SV
49 107 TRAN BAO KHA 12-Nov-01 BK
50 300 NGUYEN THI KIEU KHANH 12-Sep-98 BK
51 19 TRUONG NGOC VAN KHANH 27-Jan-01 SV
52 106 NGUYEN DUY LINH 23-Jun-96 DTK
53 84 NGUYEN THI  LINH 1-May-99 BK
54 18 PHAN LE NHAT LINH 17-Dec-01 SV
55 307 NGUYEN HOANG LOC 19-Aug-99 DTK
56 61 TRAN XUAN LOC 18-Oct-00 BK
57 120 TRUONG THANH LOC 29-Nov-00 BK
58 118 HUYNH NHAT LONG 30-Jul-00 BK
59 315 NGUYEN QUANG MINH 19-May-98 DTK
60 66 HOANG QUY MUI 4-Oct-03 SV
61 274 NGUYEN THI  MY 24-Apr-98 DTK
62 314 TRAN THI KIM NGAN 26-Jan-00 SV
63 286 NONG MINH NGHIA 26-Mar-01 SV
64 83 TRAN NGUYEN MINH NGOC 25-Jun-00 SV
65 318 NGO THI NHAN 17-Oct-00 SV
66 85 NGUYEN THI MY NHAN 5-Nov-00 DTK
67 87 MAI THI MY NHI 4-Oct-99 DTK
68 117 PHAM NGO UYEN NHI 3-Nov-99 SV
69 81 VO THI LINH NHI 11-Sep-02 SV
70 277 VO THI TUYET NHI 6-Jul-00 SV
71 320 HA DOAN MY NHU 28-Mar-00 DTK
72 284 NGUYEN THI QUYNH NHU 8-Oct-99 DTK
73 75 TRAN THI TUYET NHUNG 5-Feb-96 DTK
74 282 LE ANH NHUT 9-Dec-99 DTK
75 62 NGUYEN DINH PHAT 4-Aug-01 BK
76 305 TRUONG VAN PHIEN 5-Jun-96 DTK
77 301 PHAN VAN PHU 4-Aug-98 SV
78 291 NGUYEN VAN PHUOC 30-Sep-01 SV
79 269 LUU HOANG HIEU QUAN 2-Jul-97 DTK
80 112 TANG THE QUANG 17-Dec-00 SV
81 69 TRUONG VAN QUOC 26-May-02 SV
82 71 TRUONG VAN QUYEN 28-Sep-91 BK
83 74 DUONG NHU QUYNH 14-Aug-01 SV
84 93 NGUYEN MINH SANG 16-Aug-01 DTK
85 111 LE TRONG SINH 2-Feb-99 DTK
86 295 DANG CHI TAM 25-Jun-00 SV
87 317 LUONG NGUYEN THUY TAM 8-Feb-00 SV
88 303 NGUYEN THANH TAN 16-May-99 BK
89 293 PHAM LE TRUNG TIN 11-Jan-99 SV
90 80 BUI THI THANH TUYEN 29-Sep-02 SV
91 92 NGUYEN NGOC TUYEN 3-Mar-99 BK
92 108 THAI THI KIM TUYEN 1-Apr-01 SV
93 287 NONG QUOC THAI 20-Jan-01 SV
94 288 HOANG VAN THANG 6-Jul-01 SV
95 95 NGUYEN HUU THANG 11-Dec-01 SV
96 101 BUI THI PHUONG THAO 8-Aug-97 DTK
97 78 DINH THI VAN THI 19-Aug-97 DTK
98 119 VO VAN THINH 19-Apr-00 SV
99 272 HOANG THI LE THU 23-Nov-98 DTK
100 88 DO THI PHUONG THUY 20-Sep-01 SV
101 265 LE NGUYEN ANH THUY 14-Jan-01 SV
102 104 NGUYEN PHUONG THUY 15-May-93 DTK
103 278 DAM MAI TRAM 19-Jun-01 SV
104 114 NGUYEN THI BICH TRAM 21-Aug-01 SV
105 306 NGUYEN THI NGOC TRAM 6-Mar-99 DTK
106 316 DAO MINH TRI 24-Sep-98 DTK
107 312 LE MINH TRI 28-Sep-99 BK
108 270 TRAN MINH TRIEU 8-Mar-99 SV
109 276 NGUYEN HOANG TU TRINH 21-Feb-00 SV
110 297 NGUYEN NHA TRUC 5-Oct-00 DTK
111 267 NGUYEN THI PHUONG TRUC 21-Feb-00 SV
112 319 VO NGOC CHAU TRUC 21-Sep-95 DTK
113 283 NGUYEN DUYEN THANH TRUNG 23-Nov-99 DTK
114 115 TRINH LE PHUONG UYEN 19-Mar-01 SV
115 C3 NGUYEN THI HONG VI 26-Apr-00 SV
116 110 PHAM TRUNG VINH 17-Jul-99 BK
117 289 NGUYEN  VU 31-Jul-01 SV
118 116 PHAM LE NGUYEN VU 28-Jun-98 SV
119 292 MAI THI KIEU VY 10-Apr-01 SV
120 299 TRAN LE UYEN VY 13-Aug-00 SV
121 275 NGUYEN THI HAI YEN 16-Sep-00 SV
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
  • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
  • Phòng 108 H6 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cơ sở 2
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ