DS THÍ SINH THI TOEIC SÁNG 07-01-2023

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ
1 245 AU HONG AN 17-May-89 DTK
2 255 HA KIEU ANH 10-Oct-02 DTK
3 206 NGO THI PHUONG ANH 5-Oct-96 SV
4 219 DOAN GIA BAO 2-Jan-00 BK
5 204 NGUYEN HONG BAO 1-Jan-00 SV
6 51 NGUYEN THE BAO 15-Jun-01 SV
7 32 PHAN VAN BINH 28-Apr-97 DTK
8 217 TRAN THANH BINH 16-Sep-96 BK
9 49 TRINH KIM BINH 9-Jun-01 SV
10 47 NGUYEN VAN CAN 13-Mar-01 SV
11 28 DOAN THUY BAO CHAU 14-Aug-00 SV
12 258 LE HOANG CHAU 7-Jul-00 SV
13 9 NGUYEN TRAN BAO CHAU 14-Oct-95 BK
14 20 MAI THANH DAT 23-Jan-99 DTK
15 205 LE THI HUYEN DIEU 13-Sep-00 SV
16 254 NGUYEN THI PHUONG DUNG 7-Jul-93 DTK
17 224 LE THI HIEN DUYEN 15-Apr-01 SV
18 235 PHAM THI HONG DUYEN 6-Mar-00 SV
19 11 NGUYEN XUAN GIAP 30-Mar-90 BK
20 225 LE THI MY HA 28-Apr-01 SV
21 35 NGUYEN HUU HAI 5-May-01 SV
22 54 NGUYEN SON HAI 14-Sep-01 SV
23 234 NGUYEN THI NGOC HAN 24-Dec-00 SV
24 50 NGUYEN DOAN MINH HAO 28-Feb-01 SV
25 24 NGO MINH HIEU 24-Apr-00 BK
26 226 TRAN MINH HIEU 5-Feb-01 SV
27 22 NGUYEN MINH HOANG 2-Apr-03 BK
28 40 TRAN THI LINH HUE 10-Jul-01 SV
29 10 NGUYEN DANG HUNG 1-Oct-00 BK
30 15 PHAM NGOC LAN HUONG 23-Nov-01 SV
31 39 PHAN THI HUONG 20-Mar-00 SV
32 60 LE QUOC HUY 29-May-01 BK
33 53 TRAN PHAM QUOC HUY 16-Sep-01 SV
34 233 DAO THI THU HUYEN 12-Jun-00 SV
35 48 LE TRIEU VAN KHANG 21-Jun-01 SV
36 12 BUI TRAN BAO KHANH 8-Sep-00 DTK
37 57 NGUYEN TRAN KHIEM 7-Jul-01 SV
38 249 NGUYEN NHU KHOA 1-Jan-98 DTK
39 29 NONG THI THU LAN 20-Jun-99 DTK
40 201 NGO THI MY LAN 24-Jun-98 DTK
41 3 CAO HO MY LINH 13-Dec-99 SV
42 228 CAO THUY LINH 12-Mar-98 DTK
43 223 HOANG THI THUY LINH 4-May-01 SV
44 229 NGUYEN THANH LOAN 14-Jul-00 DTK
45 38 NGUYEN THI PHUONG LOAN 13-Sep-01 SV
46 237 DANG GIA LONG 9-Nov-00 BK
47 41 LE THANH LUAN 22-Jul-00 SV
48 210 HUYNH QUOC LUAT 26-Jul-01 SV
49 42 LUONG GIA NHAT MINH 15-Feb-00 SV
50 16 NGO NHUT MINH 14-Jan-01 SV
51 44 PHAM NGOC MINH 23-Mar-99 BK
52 26 PHAM NGUYEN NHAT MINH 4-Aug-00 SV
53 7 TRAN THI TRA MY 17-Mar-01 SV
54 209 HUYNH THI TRUC NGAN 28-Oct-01 SV
55 246 NGUYEN THU NGAN 11-Oct-00 SV
56 251 NGUYEN THI DIEU NGHI 30-Dec-01 SV
57 203 THAI CHUNG NGHI 8-Oct-99 SV
58 25 NGUYEN HUU NGHIA 22-Nov-93 DTK
59 52 HA CHI NGUYEN 9-Apr-01 SV
60 257 NGUYEN HUYNH THAO NGUYEN 2-May-00 SV
61 231 PHAM MINH NGUYET 14-Jul-00 DTK
62 59 NGUYEN VIET NHAN 19-Jun-03 BK
63 247 LAM YEN NHI 24-Jan-01 SV
64 21 PHAM THI KIM NHI 1-Jun-99 SV
65 30 PHAN HONG BAO NHI 28-Mar-04 BK
66 250 TRAN HUYNH THIEN NHI 29-May-01 SV
67 256 TRAN DINH PHAT 6-Nov-00 DTK
68 236 VO TAN PHAT 27-Jul-01 SV
69 43 VU THANH PHI 4-Mar-97 BK
70 1 VO NGUYEN PHONG 7-Aug-01 SV
71 253 PHAM THI KIM PHUONG 26-Sep-00 SV
72 31 TRAN NGOC TRUC PHUONG 7-Jul-01 SV
73 S2 NGUYEN THE QUANG 26-Dec-97 DTK
74 238 NGUYEN VAN QUANG 12-May-98 DTK
75 214 DU TUE SAN 15-May-01 SV
76 221 VO THANH SANH 30-Jun-97 DTK
77 36 DO THI DIEM SUONG 14-Jan-01 SV
78 211 NGUYEN ANH TAI 18-Nov-00 SV
79 213 NGUYEN DAI PHAT TAI 22-Jul-01 SV
80 5 NGUYEN HUU TAI 2-Aug-02 SV
81 240 LE THI MINH TAM 23-Oct-80 DTK
82 215 VO HOANG TAN 23-Dec-01 SV
83 58 NGUYEN PHUONG TAY 10-Jul-99 BK
84 242 NGUYEN THI MY TIEN 27-Jan-00 SV
85 6 VU QUOC TOAN 5-Nov-00 SV
86 27 NGUYEN XUAN TU 2-Mar-96 SV
87 S1 THAI LAM CAM TU 6-Jan-03 BK
88 216 LUU KIEN TUONG 21-Apr-01 DTK
89 23 DINH THI BACH TUYET 3-Jul-99 DTK
90 230 PHAM THI ANH TUYET 6-Feb-99 DTK
91 17 LY QUOC THANG 5-Apr-01 SV
92 207 NGUYEN TRAN PHUONG THAO 15-Aug-00 SV
93 208 THACH THI TUYET THAO 4-Mar-01 SV
94 252 VO LE NGOC THAO 5-Apr-98 DTK
95 222 LE THI CAM THI 3-Feb-00 BK
96 212 TRIEU UYEN THI 9-Sep-01 SV
97 46 DOAN PHUOC THIEN 7-Jan-01 SV
98 239 PHAM VAN THONG 26-Aug-87 BK
99 34 VO THI MINH THU 16-Oct-01 SV
100 45 NGUYEN THI THANH THUONG 15-Dec-02 SV
101 2 NGUYEN HOANG MINH THUY 20-Feb-01 SV
102 14 DAO DAN THY 8-Dec-01 SV
103 37 NGUYEN THI THUY TRANG 16-Apr-00 SV
104 202 TRAN THI THU TRANG 9-Sep-99 DTK
105 4 VU THANH TRI 7-May-01 SV
106 13 PHAM MINH TRIET 25-Dec-01 SV
107 220 NGUYEN LE THU TRUC 20-Jun-99 DTK
108 243 NGO THI MY UYEN 12-May-03 SV
109 248 DO THI TUONG VI 18-Dec-00 SV
110 244 NGUYEN HOANG VIET 5-Jul-99 DTK
111 218 NGUYEN CONG VINH 31-Oct-96 BK
112 232 PHAM HUU VINH 1-Oct-96 DTK
113 241 DANG QUOC VUONG 22-Feb-98 DTK
114 33 CAO TRAN VY 15-Jan-99 BK
115 8 NGUYEN PHU YEN 9-May-01 SV
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
  • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
  • Phòng 108 H6 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cơ sở 2
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ