DANH SÁCH THÍ SINH 16/03

DANH SÁCH THI NGÀY 16/03/2018  -  ĐẠI HỌC BÁCH KHOA:

Thí sinh tập trung tại phòng 303C6 trước giờ thi 5 phút
Mang theo CMND, Thẻ Sinh Viên và viết mực

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀY THI PHÒNG WRITING
TẬP TRUNG GIỜ THI
1 1410137 TRAN THI TUYET    ANH 120996 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
2 1410345 NGO BAO           CHAU 271296 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
3 1410467 PHAN GIA QUOC     CUONG 161196 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
4 1410922 LE ANH            DUC 010396 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
5 1411350 VU HUU MINH       HOANG 290296 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
6 1411509 TRAN NGUYEN GIA   HUY 090496 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
7 1411692 DANG DUY          KHANG 280796 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
8 1411861 TRUONG NGUYEN TUANKHOA 050996 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
9 1411936 PHAN VAN          KIM 070696 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
10 1411997 DUONG THI MY      LINH 141196 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
11 1411999 DANG KHANH        LINH 301096 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
12 1412005 HO THI            LINH 300896 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
13 1412140 NGUYEN VU KHANH   LOC 240195 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
14 1412150 VO TAN            LOC 240696 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
15 1412507 NGUYEN THI        NGOC 100296 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
16 1412758 NGUYEN QUYNH      NHU 220896 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
17 1412768 VO NGUYEN QUYNH   NHU 151296 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
18 1413129 HUYNH MANH        QUAN 010896 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
19 1413233 VU THI PHUONG     QUYNH 241295 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
20 1413328 PHAM HUU          SON 071096 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
21 1413486 BUI THI HUYNH     THANH 150496 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
22 1413510 TRAN NGUYEN NHAT  THANH 201096 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
23 1414061 PHAN TAI          TOAN 300496 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
24 1414146 VAN THI           TRAM 300596 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
25 1414423 PHAM ANH          TUAN 250496 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
26 1414484 NGO ANH           TU 030496 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
27 1414734 HUNG QUAN         VU 281296 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
28 1450241 VO TUAN           KIET 290896 16/03/2018 303-C6 07:30 AM
29 1510765 NGUYEN VAN        DONG 041197 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
30 1513030 PHAN QUOC         THAI 030797 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
31 1519006 HOANG HUY         GIANG 150893 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
32 1519021 TRAN XUAN         LOC 120493 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
33 1520039 TRINH NGUYET      HOA 050887 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
34 1612707 NGUYEN TRI NAM    PHUONG 240298 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
35 1613943 HOANG VAN         TUYEN 050797 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
36 1700233 NGUYEN VAN        TOAN 060999 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
37 1712879 NGUYEN PHAM QUOC  QUYEN 130799 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
38 1733421 CAO PHI CUONG #N/A 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
39 1733622 LE VAN TRONG #N/A 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
40 21300287 DUONG RU          BI 190892 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
41 21300299 HOANG VU          BINH 271095 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
42 21300319 PHAM TRUONG       BINH 101095 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
43 21300440 DIEP THE          CUONG 010195 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
44 21302156 NGUYEN THANH      LONG 311295 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
45 21302182 CHAU THAI         LOC 050995 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
46 21302285 HOANG THI TRUC    LY 200895 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
47 21302427 DUONG THI         NA 160495 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
48 21302563 NGUYEN VAN        NGOAN 060795 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
49 21302788 NGUYEN THI KIM    NHI 180495 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
50 21302827 NGUYEN THI HAI    NHU 190595 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
51 21302975 DANG NGOC THANH   PHU 070695 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
52 21303040 NGUYEN HOANG      PHUC 020195 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
53 21303317 PHAM THI NHU      QUYNH 020495 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
54 21303835 PHAM VAN          THIEN 310894 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
55 21304028 TRAN THI THU      THUY 201295 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
56 21304170 NGO VAN           TINH 141194 16/03/2018 303-C6 08:30 AM
57 21304258 LE PHUONG         TRA 230695 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
58 21304466 LE THANH          TRUC 221195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
59 21304590 VO ANH            TUAN 100395 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
60 21304722 DO VAN            TU 020995 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
61 31300528 TRAN THIEN        DOANH 011095 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
62 31304724 LE VAN            TY 290895 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
63 41300426 LE THANH          CONG 141195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
64 41300897 VO MINH           DUONG 120995 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
65 41301025 TA DU             HAO 230795 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
66 41301201 TRAN TRUNG        HIEU 210795 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
67 41301448 HO DUC            HUY 230195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
68 41301859 NGUYEN DANG       KHOA 140695 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
69 41302314 NGUYEN KIEN       MAN 231295 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
70 41302349 NGUYEN DUC        MINH 030595 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
71 41302773 VU THANH          NHAT 170995 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
72 41302854 VO HAI            NINH 210395 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
73 41302962 TRAN QUANG THANH  PHONG 251095 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
74 41303301 NGUYEN PHUONG     QUY 130795 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
75 41303420 NGUYEN HOANG      SON 250595 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
76 41303493 VO MINH           TAI 120294 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
77 41303519 NGUYEN VAN HOANG  TAM 211195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
78 41303724 NGUYEN XUAN       THAO 070195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
79 413T3354 Phan Ngọc Tân #N/A 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
80 51300001 BUI XUAN          AN 301195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
81 51300294 PHAM NGOC         BINH 190394 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
82 51300678 NGUYEN VIET MINH  DUNG 160195 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
83 51301622 HONG QUANG        HUNG 020295 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
84 51302155 NGUYEN THAI SON   LONG 250995 16/03/2018 303-C6 09:30 AM
85 51302535 NGUYEN TRONG      NGHIA 260795 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
86 51303952 HUYNH TRUNG       THONG 010295 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
87 61301623 HUYNH HIEP        HUNG 130495 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
88 61301664 TRINH VAN         HUNG 140795 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
89 61301946 DOAN TUNG         KIEN 010194 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
90 61302112 HUYNH TON NAM     LINH 250195 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
91 61303048 NGUYEN THIEN      PHUC 111295 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
92 61304358 NGUYEN NGOC       TRI 090995 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
93 71303127 VU THI THU        PHUONG 030295 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
94 71304618 TRAN THI          TUYET 140795 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
95 81300029 NGUYEN TUAN       AN 201095 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
96 81300068 LE DUC            ANH 260894 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
97 81300819 TRAN QUOC         DAT 230895 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
98 81300988 HOANG HAI         HA 210495 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
99 81301617 DANG QUOC         HUNG 030595 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
100 81302039 VU THANH          LIEM 220195 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
101 81302444 NGUYEN HOANG      NAM 040195 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
102 81302472 LE DANG           NGA 280295 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
103 81302549 PHAM HUU          NGHIA 010894 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
104 81303107 NGUYEN HOANG      PHUONG 250495 16/03/2018 303-C6 12:30 PM
105 81303639 TRAN DUY          THAI 010995 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
106 81303951 DOAN NGOC         THONG 231095 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
107 81304345 LE MINH           TRI 120295 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
108 81304451 THAI THANH        TRUNG 191295 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
109 81307006 TANG KIM          CANG 88 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
110 91302295 LE THANH          MAI 090394 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
111 91302909 TRAN TAN          PHAT 150995 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
112 91303039 NGUYEN HOANG      PHUC 161194 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
113 G1300788 NGUYEN HUU        DAT 251095 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
114 G1301325 LE HUY            HOANG 281195 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
115 G1301581 HOANG TRAN NGOC   HUNG 301194 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
116 G1301707 DO HOANG MANH     KHA 040995 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
117 K1304344 LE HUU            TRI 140495 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
118 K1304474 TRAN DIEM         TRUC 300195 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
119 K1304689 LE THANH          TUNG 050992 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
120 V1303526 TRAN THIEN NHAN   TAM 020395 16/03/2018 303-C6 13:30 PM
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (cạnh cổng 3 - ĐHBK)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ