DANH SÁCH THÍ SINH 23-09

DANH SÁCH THI NGÀY 23/09/2018:

Tập trung trước giờ thi 5 phút tại phòng 303C6 (cơ sở 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM)

Thí sinh mang theo CMND và THẺ SINH VIÊN để làm thủ tục dự thi
Lưu ý: thí sinh chỉ được dự thi khi có CMND và thông tin thực tế đúng với DANH SÁCH THI

(Nếu sai 1 trong 3 thông tin (Họ tên, CMND, ngày tháng năm sinh) thí sinh sẽ KHÔNG được tham gia thi)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV WRITING GHI CHÚ
GIỜ THI
1 245268505 Nguyễn Thế Toản 06/04/1994 1456160096 07:30 AM USSH
2 272505367 Đặng Văn Đại 17/05/1996 14520120 07:30 AM UIT
3 352267893 Hồ Thị Kim Hoàng 31/08/1996 14520308 07:30 AM UIT
4 371736097 Nguyễn Thanh Liêm 27/11/1996 14520462 07:30 AM UIT
5 272605430 Phạm Xuân Mai 09/11/1996 14520507 07:30 AM UIT
6 221339991 Huỳnh Duy Anh Toàn 04/04/1996 14520967 07:30 AM UIT
7 321535932 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/09/1995 14520984 07:30 AM UIT
8 321541414 NGUYỄN LÊ HOÀNG TUẤN 08/11/1996 14521047 07:30 AM UIT
9 321541414 NGUYỄN LÊ HOÀNG TUẤN 08/11/1996 14521047 07:30 AM UIT
10 087096000016 Nguyễn Phi Hoàng Vũ 06/04/1996 14521101 07:30 AM UIT
11 264443137 Võ Xuân Vương 18/09/1996 14521110 07:30 AM UIT
12 225753350 Vũ Bá Quân 03/05/1996 K144030393 07:30 AM UEL
13 291155684 Nguyễn Diễm Quỳnh 15/08/1996 K145021712 07:30 AM UEL
14 272466337 Trần Tuấn Anh 28/12/1996 1410139 07:30 AM  
15 312284351 Võ Ngọc Trâm Anh 05/06/1996 1410145 07:30 AM  
16 285602562 Phạm Thị Ánh 22/04/1996 1410157 07:30 AM  
17 312290389 Lê Ngọc Ân 16/11/1996 1410163 07:30 AM  
18 334970838 Nguyễn Trần Gia Bảo 28/07/1996 1410224 07:30 AM  
19 184235936 Trần Hữu Bảo 16/10/1996 1410241 07:30 AM  
20 285615724 Nguyễn Kim Chi 06/11/1996 1410361 07:30 AM  
21 215375932 Văn Thị Cúc 20/02/1996 1410417 07:30 AM  
22 215293112 Huỳnh Chí Cương 12/01/1996 1410419 07:30 AM  
23 281158070 Trương Công Danh 22/02/1996 1410504 07:30 AM  
24 312326817 Nguyễn Thị Ngọc Dung 15/08/1996 1410538 07:30 AM  
25 301579762 Huỳnh Công Dương 26/06/1996 1410706 07:30 AM  
26 077096001063 Nguyễn Bảo Hoài Dương 20/07/1996 1410715 07:30 AM  
27 205863693 Lê Minh Đan 28/04/1996 1410736 07:30 AM  
28 291125603 Huỳnh Hải Đăng Đăng 06/01/1996 1410855 07:30 AM  
29 079096003364 Nguyễn Trần Thanh Điền 06/08/1996 1410878 07:30 AM  
30 291135213 Trương Quang Đông 11/01/1996 1410900 07:30 AM  
31 272486532 Nguyễn Hoàng Minh Đức 11/10/1996 1410938 07:30 AM  
32 215349004 Lê Tùng Gia 04/01/1996 1410964 07:30 AM  
33 272415587 Lê Trọng Hà 11/11/1994 1411004 07:30 AM  
34 187604988 Trần Đức Hải 14/08/1996 1411077 07:30 AM  
35 281113777 Trần Thị Mỹ Hảo 19/02/1996 1411093 07:30 AM  
36 312300293 Phạm Nguyễn Vi Hân 06/10/1996 1411126 07:30 AM  
37 251028669 Nguyễn Tiến Thanh Hậu Hậu 1-/12/1996 1411144 07:30 AM  
38 321590067 Phan Ngọc Hậu 12/11/1996 1411149 07:30 AM  
39 205886252 Trần Công Hậu 01/05/1996 1411154 07:30 AM  
40 077096001049 Nguyễn Chí Hiếu 22/02/1996 1411185 07:30 AM  
41 272521751 Thái Bá Hiếu 26/11/1996 1411207 07:30 AM  
42 261490743 Thái Thị Hiếu 26/08/1996 1411208 07:30 AM  
43 197330709 Nguyễn Trần Hoan 16/06/1996 1411274 07:30 AM  
44 197330709 Nguyễn Trần Hoan 16/06/1996 1411274 07:30 AM  
45 197330709 Nguyễn Trần Hoan 16/06/1996 1411274 07:30 AM  
46 281139037 Nguyễn Phước Hòa 15/09/1996 1411364 07:30 AM  
47 184200557 Trần Phi Hòa 25/02/1996 1411374 07:30 AM  
48 273558818 Nguyễn Trọng Quốc Huy 18/03/1996 1411478 07:30 AM  
49 321568906 Nguyễn Thanh Lam 30/01/1996 1411942 07:30 AM  
50 321545653 Nguyễn Thanh Lập 30/09/1996 1411981 07:30 AM  
51 273663978 Vũ Hải Long 13/01/1996 1412113 07:30 AM  
52 092096000237 Nguyễn Phạm Hữu Lộc 15/12/1996 1412134 07:30 AM  
53 245281617 Phan Thanh Mẫn 29/06/1996 1412242 07:30 AM  
54 272478773 Nguyễn Hoàng Mỹ 10/12/1996 1412350 07:30 AM  
55 221426101 Lê Khang Nam 11/07/1996 1412363 07:30 AM  
56 371694238 Nguyễn Văn Năm 10/03/1996 1412395 07:30 AM  
57 273638766 Hà Phạm Minh Ngọc 16/01/1996 1412489 07:30 AM  
58 251019798 Trần Thị Như Nhị 20/01/1996 1412734 07:30 AM  
59 025424074 Võ Tấn Phát 16/10/1996 1412856 07:30 AM  
60 221425198 Võ Tấn Phát 10/11/1996 1412857 07:30 AM  
61 205915479 Nguyễn Minh Phú 26/10/1996 1412917 07:30 AM  
62 241677334 Nguyễn Văn Phú 01/06/1996 1412921 07:30 AM  
63 197339635 Nguyễn Hoàng Phúc 14/02/1996 1412954 07:30 AM  
64 205800457 Huỳnh Tấn Phước 24/05/1996 1413045 07:30 AM  
65 212673516 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 10/04/1996 1413065 07:30 AM  
66 025462269 Bùi Văn Quân 20/02/1996 1413125 07:30 AM  
67 044095001327 Nguyễn Xuân Sơn 04/11/1995 1413324 07:30 AM  
68 197365839 Hồ Thanh 19/11/1996 1413493 07:30 AM  
69 072096002515 Trần Đăng Thi 16/04/1996 1413705 07:30 AM  
70 212671151 PHẠM THANH THÙY 23/02/1995 1413894 07:30 AM  
71 025455031 LÊ QUỐC TIẾN 10/02/1996 1413981 07:30 AM  
72 082096000065 Nguyễn Chí Toàn 24/05/1996 1414051 07:30 AM  
73 341861609 Nguyễn Thị Minh Trang 05/04/1996 1414103 07:30 AM  
74 233191022 Trần Đình Trọng 03/10/1995 1414262 07:30 AM  
75 285605401 Hồ Quang Trung 11/09/1996 1414276 07:30 AM  
76 362442667 Lê Duy Trường 11/05/1996 1414340 07:30 AM  
77 036096002501 Đặng Thanh Tuấn 09/08/1996 1414372 8:30 AM  
78 225457647 Đỗ Minh Tuấn 11/04/1996 1414376 8:30 AM  
79 025488223 Phan Đào Khương Vi 12/11/1996 1414637 8:30 AM  
80 241564973 Mai Xuân Vinh 05/06/1996 1414684 8:30 AM  
81 285595899 Phạm Thị Hiền Hiền 01/01/1996 1414897 8:30 AM  
82 312304019 Võ Phạm Thủy Tiên 23/01/1997 1513431 8:30 AM  
83 371454794 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/06/1992 1520079 8:30 AM  
84 025216468 Nguyễn Văn Kiệt 30/08/1992 1619014 8:30 AM  
85 025309835 Trần Việt Trí 12/10/1993 1670401 8:30 AM  
86 321504097 Võ phong Phú 18/10/2011 1770195 8:30 AM  
87 281109143 Trần Gia Bảo 06/05/1995 21300263 8:30 AM  
88 077095001062 Hoàng Vũ Bình 27/10/1995 21300299 8:30 AM  
89 225666978 Lê Văn Đại 20/02/1995 21300747 8:30 AM  
90 301510219 Huỳnh Hải Đăng 10/09/1994 21300832 8:30 AM  
91 025309471 CHU BÁ TUẤN HOÀNG 25/10/1995 21301310 8:30 AM  
92 191848083 Phan Ngọc Hoàng 20/12/1995 21301352 8:30 AM  
93 187253974 Trần Bá Hộ 10/03/1994 21301408 8:30 AM  
94 273513934 Trương Ngọc Huy 23/05/1994 21301542 8:30 AM  
95 221397828 Ngô Tấn Thảo 18/02/1995 21303711 8:30 AM  
96 151977526 Ngô Văn Tình 14/11/1994 21304170 8:30 AM  
97 273579026 Cáp Văn Toàn 05/01/1995 21304178 8:30 AM  
98 241359997 Trần Lê Thiên Trang 17/07/1995 21304246 8:30 AM  
99 214461803 Trần Văn Triều 14/02/1994 21304318 8:30 AM  
100 079095002287 Lê Văn Tỷ 29/08/1995 31304724 8:30 AM  
101 251036085 Lê Hoàng Anh 04/03/1995 41300071 8:30 AM  
102 079095002134 Lê Thái Duy 18/06/1995 41300569 8:30 AM  
103 212268438 Nguyễn Thành Đoàn 07/10/1995 41300882 8:30 AM  
104 221362287 Lê Văn Huy 25/04/1995 41301462 8:30 AM  
105 250951422 Võ Văn Minh Phú 10/07/1995 41303013 8:30 AM  
106 212667490 Lê Thành Quý 20/05/1995 41303297 8:30 AM  
107 273550860 Nguyễn Hoàng Sơn 25/05/1995 41303420 8:30 AM  
108 125633455 Nguyễn Huy Sỹ 14/05/1995 41303463 8:30 AM  
109 272458540 Đàm Minh Tân 07/07/1995 41303535 8:30 AM  
110 025330077 Nguyễn Hữu Thịnh 21/04/1995 41303896 8:30 AM  
111 312308712 Nguyễn Trí Tín 15/11/1995 41304156 8:30 AM  
112 164523576 Nguyễn Thành Vân 13/02/1994 41304774 8:30 AM  
113 025272432 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ 09/03/1995 41304877 8:30 AM  
114 187385776 Nguyễn Văn Ý 10/05/1994 41304989 8:30 AM  
115 291102560 Văn Công Tín 20/01/1994 61304165 8:30 AM  
116 225703998 Nguyễn Thị Mỹ Trân 20/10/1995 61304290 8:30 AM  
117 205826824 Bùi Ngọc Bảo 15/01/1995 71300212 8:30 AM  
118 285646030 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 20/03/1995 71301948 8:30 AM  
119 205782012 Lê Thanh Quang Quang 01/01/1995 71303164 8:30 AM  
120 072095002245 PHẠM THÀNH TIẾN 24/07/1995 71304123 8:30 AM  
121 23095084 Trần Thị Tuyết 14/07/1995 71304618 8:30 AM  
122 371699320 Nguyễn Tuấn An 20/10/1995 81300029 8:30 AM  
123 072095002119 Vũ Tuấn Anh 19/09/1995 81300164 8:30 AM  
124 321506550 Huỳnh Chí Hiếu 14/07/1995 81301151 8:30 AM  
125 341830068 Đoàn Thị Hải Ngân 11/04/1995 81302481 8:30 AM  
126 312211714 Huỳnh Hữu Nhân 25/05/1994 81302694 8:30 AM  
127 301567814 Dương Ra Sin 16/05/1995 81303379 8:30 AM  
128 312263015 Trần Minh Sin 12/05/1995 81303380 8:30 AM  
129 312214688 Lê Minh Thành 25/04/1995 81303662 8:30 AM  
130 245244519 Lê Văn Thắng 24/08/1995 81303778 8:30 AM  
131 250994856 Nguyễn Lê Tín 21/09/1995 81304150 8:30 AM  
132 312232835 Võ Minh Trí 25/10/1995 81304373 8:30 AM  
133 034094004934 Nguyễn Vạn Tuế 11/02/1994 81304597 8:30 AM  
134 038195002075 Mai Thị Hậu 01/05/1995 91301121 8:30 AM  
135 352294082 Võ Trung Nghĩa 21/08/1995 91302558 8:30 AM  
136 251012926 Đoàn Khắc Phú 18/11/1995 91302927 8:30 AM  
137 273576077 Phạm Văn Thành 13/06/1995 91303685 8:30 AM  
138 301529881 Võ Trung Thắm 26/12/1995 91303761 8:30 AM  
139 051094000070 Võ Quốc Thới 20/04/1994 91303977 8:30 AM  
140 31220500 Phạm Thị Thủy Tiên 11/03/1995 91304092 8:30 AM  
141 261326391 Vũ Quang Danh 11/10/1995 G1300506 8:30 AM  
142 025385657 Vương Hải Đăng 08/10/1995 G1300850 8:30 AM  
143 250967119 Bùi Minh Hoàng 22/05/1995 G1301309 8:30 AM  
144 025257942 Ngô Văn Phúc 27/09/1995 G1303035 8:30 AM  
145 212794339 Nguyễn Thành Qui 28/02/1995 G1303239 8:30 AM  
146 225572374 Nguyễn Tuấn Dương 28/04/1995 ILI13037 8:30 AM  
147 215302686 Đặng Gia Hòa 01/07/1995 ILI13054 8:30 AM  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (Đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ