KẾT QUẢ 25-11

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

KẾT QUẢ THI NGÀY 25-11-2018:

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 212827866 Vũ Như Quỳnh 17/12/1996 100 70 170 UEL
2 301603996 Lê Nhựt Duy 18/07/1997     0 UEL
3 366078659 Vũ Công Minh Đức 05/07/1997 90 140 230 UEL
4 272548880 Hà Quang Huy 28/06/1997     0 UEL
5 241623555 Nguyễn Thị Bích Ly 15/07/1997 95 105 200 UEL
6 366079495 Đặng Lương Tú 04/02/1997 125 130 255 UEL
7 285566610 Vũ Ngọc Hường 13/09/1997     0 UEL
8 272612651 Trần Thị Thu Hà 01/01/1997 80 105 185 UEL
9 272588661 Lê Thị Hồng Oanh 14/11/1997 70 105 175 UEL
10 192120677 Lê Thị Phụng 26/07/1997 125 110 235 UEL
11 225662501 Phạm Thị Hồng Sương 28/01/1997 115 140 255 UEL
12 231022859 Bùi Thị Diệu Thảo 15/08/1997     0 UEL
13 341864380 Đỗ Thị Minh Thư 05/05/1997 85 90 175 UEL
14 168590952 Vũ Thị Hương 25/10/1996 145 120 265 UEL
15 261461482 Lê Thị Ngọc Giàu 04/10/1997 90 80 170 UEL
16 281157945 Ngô Ngọc Thùy Linh 13/07/1997 85 115 200 UEL
17 225903767 Trần Thị Thanh Ngân 05/06/1997 130 70 200 UEL
18 025556818 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 16/04/1997 145 130 275 UEL
19 231008153 Trần Nguyễn Anh Tuấn 05/07/1997 75 80 155 UEL
20 025586634 Phan Vũ Phương Uyên 15/04/1997 135 115 250 UEL
21 025599208 Trần Quốc Bình Uyên 30/12/1997     0 UEL
22 225810039 Lê Thị Mai Hiệp 08/04/1997 125 115 240 UEL
23 301603855 Đặng Thị Tuyết Mai 12/03/1997     0 UEL
24 225679877 Đoàn Thị Yến Nhi 03/01/1997     0 UEL
25 231060876 Đặng Xuân Hoàng Thảo 29/05/1997 120 120 240 UEL
26 197410271 Cáp Thị Diệu 20/04/1997 160 120 280 UEL
27 233230365 Trần Thị Nhật Khánh 20/10/1997     0 UEL
28 261368664 Võ Thị Thúy Kiều 24/08/1996 120 75 195 UEL
29 197440012 Nguyễn Thị Ngọc Lan 19/02/1997 120 110 230 UEL
30 215400315 Võ Bích Loan 11/03/1997 115 125 240 UEL
31 281311252 Trịnh Thị Ngọc Mai 12/01/1997 130 120 250 UEL
32 215397382 Trương Lê Quỳnh Như 17/06/1997 125 105 230 UEL
33 285611734 Nguyễn Thị Hải Phụng 30/11/1996     0 UEL
34 245297698 Mông Thị Chinh 07/07/1996     0 UEL
35 245300703 Nguyễn Hoàng Nam 30/10/1996 95 110 205 UEL
36 272620874 Tô Nguyễn Trọng Nhân 21/01/1997 130 145 275 UEL
37 285545349 Nguyễn Thị Đình Khuyên 08/03/1997 85 55 140 UEL
38 225902750 Đinh Anh Hiệp 10/11/1997 115 110 225 UEL
39 264495630 Nguyễn Thị Minh Tiên 01/11/1997 125 130 255 UEL
40 281157726 Lê Thị Minh Nguyệt 18/01/1997 140 175 315 UEL
41 072197001789 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/01/1997 95 100 195 UEL
42 352533525 Trần Thị Quỳnh Như 22/12/1997 125 135 260 UEL
43 025546577 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 08/04/1997 140 175 315 UEL
44 225902795 Nguyễn Phùng Kim Huy 29/09/1997 110 125 235 UEL
45 261490538 Nguyễn Thị Huỳnh Như 10/01/1997 140 125 265 UEL
46 312302050 Nguyễn Diệp Thúy 24/11/1996 115 105 220 UEL
47 241614060 Nguyễn Thị Xuân Thảo 16/12/1995     0 UEL.
48 221435922 Lê Thanh Bình 19/12/1997 130 150 280 UEL.
49 197377447 Nguyễn Công Đạt 02/01/1997 115 140 255 UEL.
50 072097001305 Nguyễn Trí Dũng 13/03/1997 100 120 220 UEL.
51 241667998 Nguyễn Lý Hoàng Linh 01/03/1997 125 180 305 UEL.
52 264483234 Cao Quốc Thành 02/02/1996 120 130 250 UEL.
53 230986976 Võ Hà Nhi 03/07/1996     0 BUH
54 233235993 Nguyễn Lương Bửu Huyền 19/11/1996     0 BUH
55 273552982 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 18/07/1994 115 95 210 US
56 312329849 Lê Thị Ngọc Trăm 31/12/1997     0 USSH
57 142756985 Nguyễn Mạnh Hùng 20/12/1996     0 UIT
58 301572661 Trần Khánh Linh 06/10/1996     0 UIT
59 331818326 Huỳnh Hữu Lợi 06/05/1996 75 95 170 UIT
60 334922532 Nguyễn Thành Nam 27/06/1996 165 140 305 UIT
61 241700955 Nguyễn Thành Nguyên 10/10/1996     0 UIT
62 212278046 Trần Khánh Toàn 29/10/1996 115 90 205 UIT
63 205903001 Trần Văn Tuyến 05/12/1996 120 95 215 UIT
64 233227857 Đoàn Kim Duy 06/08/1996 105 170 275  
65 035096001829 Phạm Quang Huy 01/11/1996 80 75 155  
66 241514462 Bùi Mạnh Hùng 15/10/1996 115 110 225  
67 025658447 Bành Hiệp Hưng 12/01/1996     0  
68 206103578 Phạm Thị Bích Hương 30/06/1996 105 120 225  
69 025425206 Võ Hoàng Long 25/01/1996     0  
70 025509348 Nguyễn Đức Mạnh 21/11/1996 60 75 135  
71 192119938 Nguyễn Ngọc Minh 19/11/1996 85 50 135  
72 025461060 Nguyễn Tuấn Minh 12/07/1996 85 105 190  
73 215380759 Nguyễn Thị Kiều My 12/06/1996     0  
74 225599162 Nguyễn Thị Hoài Ngân 05/09/1996     0  
75 272519896 Trần Hiền Nhân 01/04/1996     0  
76 352191754 Lê Thị Kim Nhung 09/05/1995     0  
77 272407607 Võ Đình Hoàng Phi 29/08/1996 100 95 195  
78 241677334 Nguyễn Văn Phú 01/06/1996 95 80 175  
79 201684808 Nguyễn Hoàng Phúc 11/11/1996 125 95 220  
80 025450129 Nguyễn Trung Quân 26/09/1996 145 150 295  
81 187437972 Nguyễn Hữu Tài 18/09/1996     0  
82 251079043 Nguyễn Minh Tài 07/04/1996     0  
83 215336273 Nguyễn Ngọc Thắng 23/10/1996 55 25 80  
84 321526811 Lê Thị Minh Thư 15/08/1996     0  
85 251051704 Trần Đăng Tiến 16/10/1996 110 100 210  
86 233239854 Văn Đình Triều 10/06/1996 120 115 235  
87 184202310 Trần Hoàng Trọng 01/11/1996 65 65 130  
88 036197002595 Nguyễn Thị Hồng Duyên 15/10/1997 155 175 330  
89 301609905 Dương Nguyễn Tấn Hòa 30/11/1997 135 125 260  
90 077097001661 Lê Bá Sang 30/09/1997 95 75 170  
91 261463301 Lê Nhật Tân 25/02/1997 130 85 215  
92 312329960 Phạm Phương Hồng Thắm 25/09/1997 125 120 245  
93 272544309 Trần Thị Thuỷ Tiên 27/03/1997     0  
94 163389144 Trần Thành Trung 17/04/1996 85 90 175  
95 341195196 Huỳnh Duy 24/09/1984     0  
96 077093000005 Võ Hồng Phúc 12/07/1993 115 160 275  
97 025393776 Hồ Phúc Thịnh 06/07/1994 130 105 235  
98 371601787 Đặng Thị Hồng Ngọc 27/08/1993 105 105 210  
99 272705990 Nguyễn Triệu Khương 27/08/1999 60   60  
100 025007805 Nguyễn Ngọc Thanh 11/06/1994     0  
101 290987201 Bùi Thị Hồng Hạnh 15/12/1990     0  
102 212471415 Đỗ Thanh Bình 10/12/1995 80 90 170  
103 077095001062 Hoàng Vũ Bình 27/10/1995     0  
104 212670222 phan thanh kiên 10/09/1995     0  
105 250817409 Lộc Hoàng Nguyên Nguyên 15/11/1991     0  
106 212712951 Trần Đức Tâm 11/02/1995 70 70 140  
107 221397828 Ngô Tấn Thảo 18/02/1995     0  
108 025410430 Nguyễn Đăng Dũng 17/09/1995     0  
109 285468790 Dương Xuân Hoàng 16/04/1995     0  
110 187438129 phạm thị thanh thủy 10/09/1995 110 75 185  
111 334797828 NGUYỄN QUỐC BÌNH 01/08/1994     0  
112 215286716 Trương Minh Hà 30/04/1995 130 115 245  
113 250895019 Nguyễn Tấn Lộc 10/01/1994     0  
114 025616079 Tăng Gia Bảo 17/07/1995 140 155 295  
đăng ký nhận tin
Văn phòng TTNN:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - Q.10:
  • 142 Tô Hiến Thành, Quận10 (Đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BK English - q. Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English, trường ĐHBK, (Đối diện ký túc xá khu A ĐHQG)
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ