BKENGLISH - Foreign Language Center

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC

Hướng dẫn đăng ký học bằng hình thức chuyển khoản (gồm 3 bước):

Bước 1: Lựa chọn chương trình học

Học viên chọn chương trình đào tạo, ngày khai giảng và mức học phí.

Bước 2: Thanh toán học phí

Học viên thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Trường Đại học Bách khoa theo thông tin sau:

- Ngân hàng: NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Tên tài khoản: BKENGLISHHCMUT

- Cú pháp (nội dung) chuyển khoản:

  • Cú pháp chuyển khoản khi đăng ký học ở BKEnglish Quận 10

BKE1-Ngày khai giảng-Tên lớp-Họ và tên-Số điện thoại

  • Cú pháp chuyển khoản khi đăng ký học ở BKEnglish Thủ Đức

BKE2-Ngày khai giảng-Tên lớp-Họ và tên-Số điện thoại

Ví dụ: Nếu học viên Nguyễn Văn A, Số điện thoại 0932187912, đăng ký học lớp TOEIC TOTAL 600, khai giảng ngày 06/03/2024, tại Cơ sỏ Quận 10, thì cú pháp chuyển khoản như sau:

BKE1-0603-TOEIC 600-Nguyen Van A-0932187912

Bước 3: Xác nhận đăng ký học

Sau khi chuyển khoản thành công, học viên chụp màn hình chuyển khoản thành công và gửi về zalo để được xác nhận. BKEnglish sẽ xác nhận trong vòng 48 giờ làm việc.

Số điện thoại zalo: 0932187966

Hoặc quét Mã QR zalo:

qr_thanh_toan

Danh sách chương trình và tên viết tắt khi chuyển khoản:

Tên chương trình

Tên viết tắt lớp Chuyển khoản

IELTS 6.5

IELTS 6.5

Pre IELTS

IELTS PRE

Luyện thi TOEIC

TOEIC LT

TOEIC TOTAL 600

TOEIC 600

TOEIC Căn bản

TOEIC CB

Nói Viết - 4 tuần

NV 4T

Nói Viết - 6 tuần

NV 6T

Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps