TOEIC CĂN BẢN

 • tổng quan

  khóa học

   TOEIC CĂN BẢN

  TOEIC dành cho người mới bắt đầu

  cb

  Templet_KH-01_1

  Khóa học TOEIC CĂN BẢN được thiết kế riêng dành cho những bạn sinh viên đang bị mất gốc tiếng anh, yếu cả kỹ năng nghe lẫn kỹ năng đọc trong bài thi TOEIC QUỐC TẾ.

   

  Templet_KH1-02

  • Cung cấp từ vựng thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong TOEIC 
  • Lấy lại căn bản ngữ pháp
  • Làm quen với 2 kỹ năng listening & reading trong bài thi TOEIC QUỐC TẾ .

   

  Templet_KH1-03

  6 tuần

  Ca học: thứ 2 4 6 hoặc thứ 3 5 7, thời gian học: 17h45 đến 20h45

   

  Giảng viên tại BKEnglish giới thiệu khóa học:

  https://drive.google.com/file/d/1GyeKl53pTA_WyqzZVpJ3P26LuX6QdE_u/view?usp=share_link

   

  Templet_KH1-04

   

  Cá nhân

  Nhóm 2

  Nhóm 3

  Nhóm 4 trở lên

  Ca 2 4 6

  1.400.000 đồng/hv

  1.300.000 đồng/hv

  1.200.000 đồng/hv

  1.000.000 đồng/hv

  Ca 3 5 7

  1.300.000 đồng/hv

  1.200.000 đồng/hv

  1.100.000 đồng/hv

  900.000 đồng/hv

   

  Templet_KH1-05

  Địa điểm học

  Ca học

  Giờ học

  Kiểm tra xếp lớp
  (18h00)

  Ngày bắt đầu

  Học phí

  BKEnglish – Quận 10

  Tối 2, 4, 6

  17h45 –20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  1.000.000đ/ 6 tuần
  (nhóm 4)

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối 3, 5, 7

  17h45 –20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  900.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  BKEnglish – Thủ Đức

  Tối 2, 4, 6

  17h45 –20h45

  18h - 31/05/2024

  05/06/2024

  1.000.000đ/ 6 tuần
  (nhóm 4)

  18h - 28/06/2024

  03/07/2024

  18h - 09/08/2024

  14/08/2024

  18h - 20/09/2024

  25/09/2024

  18h - 18/10/2024

  23/10/2024

  Tối 3, 5, 7

  17h45 –20h45

  18h - 07/06/2024

  13/06/2024

  900.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 19/07/2024

  25/07/2024

  18h - 16/08/2024

  22/08/2024

  18h - 13/09/2024

  19/09/2024

  18h - 11/10/2024

  17/10/2024

   

 • LỊCH KHAI GIẢNG

  Đăng ký khóa học ngay
  đăng ký ngay
 • LỊCH KHAI GIẢNG

  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC

  Đăng ký khóa học ngay
  đăng ký ngay
 • LỊCH KHAI GIẢNG

  Đăng ký khóa học ngay
  đăng ký ngay
 • LỊCH KHAI GIẢNG

  BK English - Q.Thủ Đức

  Lịch khai giảng TOEIC - BKEnglish - THỦ ĐỨC

  LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC - BKEnglish - THỦ ĐỨC

  Địa điểm học: Phòng 108 H6 - Trường Đại học Bách Khoa cơ sở 2 - ĐHQG TP. HCM

  Khóa học

  Ca

  Giờ học

  KT xếp lớp (18h00)

  Ngày Bắt đầu

  Học phí

   
     
     

  IELTS 6.5 PLUS Chương trình IELTS cam kết đầu ra trên 6.5

  Tối T2 - T4 - T6

  17h45 –20h45

  18h - 31/05/2024

  05/06/2024

  7.000.000đ/

  5 tháng

  (Nhóm 4)

     

  18h - 28/06/2024

  03/07/2024

     

  18h - 09/08/2024

  14/08/2024

     

  18h - 20/09/2024

  25/09/2024

     

  18h - 18/10/2024

  23/10/2024

     

  Tối T3 - T5 - T7

  17h45 –20h45

  18h - 07/06/2024

  13/06/2024

  6.600.000đ/

  5 tháng

  (Nhóm 4)

     

  18h - 19/07/2024

  25/07/2024

     

  18h - 16/08/2024

  22/08/2024

     

  18h - 13/09/2024

  19/09/2024

     

  18h - 11/10/2024

  17/10/2024

     

  Pre IELTS Chương trình IELTS dành cho học viên cần trang bị kiến thức nền tảng cho IELTS

  Tối T2 - T4 - T6

  17h45 – 20h45

  18h - 31/05/2024

  05/06/2024

  1.800.000đ/

  6 tuần

  (Nhóm 4)

     

  18h - 28/06/2024

  03/07/2024

     

  18h - 09/08/2024

  14/08/2024

     

  18h - 20/09/2024

  25/09/2024

     

  18h - 18/10/2024

  23/10/2024

     

  Tối T3 - T5 - T7

  17h45 – 20h45

  18h - 07/06/2024

  13/06/2024

  1.600.000đ/

  6 tuần

  (Nhóm 4)

     

  18h - 19/07/2024

  25/07/2024

     

  18h - 16/08/2024

  22/08/2024

     

  18h - 13/09/2024

  19/09/2024

     

  18h - 11/10/2024

  17/10/2024

     

   

  *** Thông tin chi tiết về các khóa học TOEIC các bạn tham khảo tại ĐÂY

  Đăng ký khóa học ngay
  đăng ký ngay
 • LỊCH KHAI GIẢNG

  BK English - Q.10

  Lịch khai giảng TOEIC - BKEnglish QUẬN 10

  LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC - BKEnglish - Quận 10

  Địa điểm học: Lầu 1 - tòa nhà C6 trường ĐH Bách Khoa - số 268 Lý Thường Kiệt

  Khóa học

  Ca học

  Giờ học

  Kiểm tra xếp lớp
  (18h00)

  Ngày bắt đầu

  Học phí

  TOEIC LUYỆN THI CẤP TỐC

  Chương trình ôn tập và luyện kỹ năng làm bài

  Tối T2 - T4 - T6

  17h45 – 20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  1.400.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối T3 - T5 - T7

  17h45 – 20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  1.300.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  TOEIC TOTAL 600
   

  Chương trình TOEIC cam kết đầu ra trên 600 điểm

  Tối T2 - T4 - T6

  17h45 – 20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  3.200.000đ/ 3 tháng
  (Nhóm 4)

  18h - 12/06/2024

  19/06/2024

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối T3 - T5 - T7

  17h45 – 20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  2.900.000đ/ 3 tháng
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  TOEIC CĂN BẢN
   

  Chương trình TOEIC dành cho người mới bắt đầu

  Tối T2 - T4 - T6

  17h45 – 20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  1.000.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối T3 - T5 - T7

  17h45 – 20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  900.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  TOEIC SPEAKING & WRITING Chương trình ôn tập và luyện kỹ năng làm bài thi
  Thời gian: 6 tuần

  Tối T2 - T4

  17h45 – 20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  750.000đ/ 6 tuần
  (nhóm 4)

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối T3 - T5

  17h45 – 20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  750.000đ/ 6 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  TOEIC SPEAKING & WRITING
  Chương trình ôn tập luyện thi
  Thời gian: 1 tháng

  Tối T2 - T4

  17h45 – 20h45

  18h - 29/05/2024

  05/06/2024

  500.000đ/ 4 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 26/06/2024

  03/07/2024

  18h - 07/08/2024

  14/08/2024

  18h - 18/09/2024

  25/09/2024

  18h - 16/10/2024

  23/10/2024

  Tối T3 - T5

  17h45 – 20h45

  18h - 06/06/2024

  13/06/2024

  500.000đ/ 4 tuần
  (Nhóm 4)

  18h - 18/07/2024

  25/07/2024

  18h - 15/08/2024

  22/08/2024

  18h - 12/09/2024

  19/09/2024

  18h - 10/10/2024

  17/10/2024

  *** Thông tin chi tiết các khóa học TOEIC tham khảo tại ĐÂY

  Đăng ký khóa học ngay
  đăng ký ngay
Ý kiến của bạn
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
 • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
 • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
 • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
 • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
 • Phòng 108 H6 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cơ sở 2
 • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ