BKENGLISH - Foreign Language Center

LUYỆN VIẾT IELTS WRITING TASK 1 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Tuesday, 13/06/2017, 15:44 GMT+7

Task 1 của IELTS Writing được hiểu là dạng truyền đạt lại thông tin từ đề bài.
Theo đó, bạn phải viết một bài mô tả tương đối chính xác các số liệu thể hiện dưới dạng biểu đồ, bảng biểu hoặc các dạng trình bày số liệu bằng hình ảnh khác.

IELTS_Writing_Task_1_16

Biểu đồ thường xuất hiện trong bài thi viết IELTS - IELTS Writing task 1.

Phần mở đầu + Overview

Ở phần này, bạn cần nói mục đích của bài báo cáo và nhận định về xu hướng chung.

Xu hướng chung ở đây là các yếu tố nổi bật, thể hiện rõ trên biểu đồ, dễ so sánh và nhận biết. Quan điểm cá nhân nên tránh đưa vào bài. Bên cạnh đó, những tin không được mô tả qua bảng biểu không nên đưa vào bài viết, giám khảo có thể sẽ trừ điểm bạn vì những thông tin sai lệch.

Vì đang mô tả biểu đồ cho những người không nhìn thấy biểu đồ đó nên nhiệm vụ của bạn là phải vẽ lại một bức tranh mô tả biểu đồ bằng ngôn từ.

Lưu ý: Tuyệt đối không chép lại đề bài mà hãy paraphrase lại đề bài. Vì giám khảo sẽ nhận ra sự sao chép của bạn và những từ đó không được tính vào tổng số lượng từ của bài.

vi_du_trong_ielts_writing_task_1

Đoạn văn thân bài và kết

Đây là đoạn quan trọng nhất trong bài, bạn cần mô tả các đặc điểm và xu hướng nổi bật, không nên đi sâu vào các chi tiết không cần thiết. Trong trường hợp muốn đưa ra nhiều thông tin trong bài, hãy khéo léo để nhóm các loại thông tin lại với nhau và lựa chọn cái nổi bật nhất.

Ví dụ: nếu bảng biểu có 2 điểm cao nhất, bạn cần nói có bao nhiêu điểm cao nhất (peak), các điểm đó xuất hiện khi nào và giá trị cao nhất là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu có 5 xu hướng giống nhau, bạn cần nhóm thông tin lại khéo léo để đảm bảo không viết quá số lượng từ giới hạn. Hãy sử dụng các câu nối, từ nối để kết nối các đoạn lại với nhau mạch lạc và logic.

Một lưu ý nữa cho đoạn thân bài là bạn phải mô tả được các giai đoạn và các đối tượng nhắc đến trong biểu đồ, bảng biểu. Bài Task 1 suy nghĩ đơn giản chỉ là tóm tắt thông tin, vì vậy bạn không được bỏ qua bất kỳ thông tin nào có trong bài. 

Bạn cũng có thể lên bố cục bài viết trong tờ đề bằng cách gạch chân từ khóa, gạch đầu dòng các ý quan trọng cần phải viết. Nhưng trong bài, hãy viết thành câu hoàn chỉnh, không gạch đầu dòng.

IELTS Writing Task 1 là bài thi khởi động, và sẽ là phần ghi điểm cho những bạn mới bắt đầu. 

Theo vnexpress.net

Your opinion
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps