KẾT QUẢ 12-04

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật định kỳ với Phòng Đào Tạo các trường UIT, UEL, USSH và Khoa Y,
Thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác.)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 079199013362 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 06/06/1999 1757060012 12/04/2024     0 USSH
2 058197002892 Phạm Ngọc Hà Trang 15/01/1997 15520919 12/04/2024     0 UIT
3 049099007085 Trần Phi Long 27/05/1999 17520716 12/04/2024 95 80 175 UIT
4 040200025949 Nguyễn Quốc Việt 13/10/2000 18521641 12/04/2024     0 UIT
5 056199005235 Nguyễn Trần Bích Ngọc 10/04/1999 K174091049 12/04/2024     0 UEL
6 052098010185 Huỳnh Ngọc Đăng 15/11/1998 1610688 12/04/2024     0  
7 066099011445 Tạ Ngọc Ánh 16/03/1999 1710539 12/04/2024     0  
8 052199003251 Thái Thị Hậu 12/04/1999 1711259 12/04/2024 110 85 195  
9 051099003441 Dương Hoàng kỳ 21/10/1999 1711878 12/04/2024     0  
10 082097005508 Phan Thanh Sơn 10/08/1997 1712979 12/04/2024 100 95 195  
11 079300022131 Đinh Vị Mẫn Nhi 25/04/2000 1810396 12/04/2024 110 110 220  
12 072200008144 Huỳnh Văn Bảo Em 06/07/2000 1811990 12/04/2024 75 0 75  
13 083200011610 Phan Quốc Hậu 12/12/2000 1812142 12/04/2024 100 110 210  
14 058200005088 Nguyễn Phát 04/12/2000 1813482 12/04/2024     0  
15 072200001176 Nguyễn Thanh Sang 16/07/2000 1813804 12/04/2024 105 110 215  
16 096200008080 Hà Bé Thiện 18/08/2000 1814129 12/04/2024     0  
17 082201001059 Nguyễn Hoàng An 11/02/2001 1910005 12/04/2024 100 115 215  
18 075201008872 Võ Nguyễn Đông Thức 23/04/2001 1912186 12/04/2024 120 115 235  
19 038201024313 Lê Chung Bằng 15/09/2001 1912703 12/04/2024 120 120 240  
20 046201009744 Văn Hữu Đức 16/01/2001 1913178 12/04/2024 75 65 140  
21 027201009845 Nguyễn Văn Hoàng 31/12/2001 1913448 12/04/2024 100 115 215  
22 082201008900 Huỳnh Quốc Huy 15/04/2001 1913509 12/04/2024     0  
23 046201040703 Trần Nhật Huy 02/10/2001 1913566 12/04/2024 105 120 225  
24 087201011154 Lê Nhựt Nam 29/04/2001 1914221 12/04/2024     0  
25 038201030770 Trịnh Văn Nam 25/11/2001 1914256 12/04/2024 45 70 115  
26 068201006865 Võ Nguyễn Minh Nhật 02/08/2001 1914497 12/04/2024 115 105 220  
27 011201004112 Trần Công Phong 15/07/2001 1914638 12/04/2024     0  
28 017200003567 Đỗ Viết Thanh 24/12/2000 1915086 12/04/2024     0  
29 049201012830 Nguyễn Huy Trường 07/09/2001 1915732 12/04/2024 95 95 190  
30 086302004179 Nguyễn Hương Nhi 13/06/2002 2010489 12/04/2024 115 130 245  
31 066202016114 Bùi Thế Hoàng 22/07/2002 2011219 12/04/2024 85 100 185  
32 087202010888 Lê Quang Tính 15/04/2002 2012224 12/04/2024 125 115 240  
33 074302008334 Võ Ngọc Tuyết 22/12/2002 2012363 12/04/2024 120 110 230  
34 079302030961 Trương Khánh Vi 30/08/2002 2012415 12/04/2024 70 110 180  
35 077202001986 Trần Thanh Tùng 19/05/2002 2015003 12/04/2024 120 120 240  
36 092302004092 Trần Thị Ánh Vy 02/01/2002 2015124 12/04/2024 115 110 225  
37 052093020799 phan trần đại nghĩa 31/07/1993 2070390 12/04/2024 105 115 220  
38 082200015643 Châu Quốc Đạt 18/08/2000 2270111 12/04/2024 115 120 235  
39 092200000452 Đỗ Trần Hùng 23/02/2000 1810192 12/04/2024 115 135 250  
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
  • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
  • Phòng 108 H6 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cơ sở 2
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ