BKENGLISH - Foreign Language Center

DANH SÁCH THÍ SINH 03-08

DANH SÁCH THI NÓI VIẾT:

-  Thí sinh tự trang bị KHẨU TRANG khi đến dự thi và ĐEO SUỐT QUÁ TRÌNH THI
-  Thí sinh tập trung trước phòng 303-C6 ĐH Bách Khoa QUẬN 10 trước giờ thi 5 phút
-  Thí sinh mang theo CMND và thẻ sinh viên khi dự thi
-  Những trường hợp sai lệch thông tin so với thực tế (thông tin trên danh sách thi và thông tin thực tế trên CMND) sẽ không được phép dự thi

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING
GIỜ THI
SPEAKING
GIỜ THI
GHI CHÚ
1 056198003784 Nguyễn Thị Hồng Phúc 26/07/1998 1657060138 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
2 321785937 Võ Lê Thuyền Vân 10/01/2000 1856120123 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
3 341982787 Vũ Thị Thúy Hằng 19/11/2000 1856170017 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
4 371944707 Bùi Khánh Linh 06/06/2000 1856170030 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
5 093300005405 Phạm Thị Mỹ Anh 20/03/2000 1857060078 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
6 060095017852 Lưu Vĩnh Cửu 19/05/1995 14520118 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
7 066098009881 Ngô Lâm Đức 04/09/1998 16520238 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
8 197381604 Nguyễn Chí Đức 18/03/1997 17520361 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
9 025973522 Trần Nhật Tân 28/09/1999 17521018 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
10 080300000732 Nguyễn Tú Anh 07/01/2000 18520464 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
11 094300003517 Lê Phạm Trúc Huỳnh 06/08/2000 18520867 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
12 064300008957 Hà Thị Kiều Phương 14/05/2000 18521269 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
13 051200000392 Nguyễn Nhật Tuấn 01/06/2000 18521603 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
14 341929191 Huỳnh Phương 05/12/1999 null 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM ??
15 341895764 Đặng Công Bằng 16/09/1997 1510207 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
16 187673968 Hồ Đăng Quang 03/01/1996 1512633 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
17 064098012438 Trần Nam Cường 24/09/1998 1610383 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
18 046098003454 Dương Viết Tân 07/11/1998 1613073 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
19 079098033230 ĐỖ MINH TÂN 19/01/1998 1613076 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
20 087098002532 Võ Quốc Thắng 23/09/1998 1613281 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
21 051098009736 Phạm Huỳnh Minh Tuấn 04/11/1998 1613919 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
22 080099006430 Võ Trường Chinh 28/03/1999 1710678 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
23 079099016382 Hồ Đức Duy 07/01/1999 1710777 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
24 075199017190 Trương Nguyễn Quỳnh Giang 01/12/1999 1711127 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
25 075099011261 Ngô Quang Hậu 19/08/1999 1711251 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
26 342007743 Lê Phạm Thanh Hiếu 29/12/1999 1711278 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
27 281231871 Huỳnh Minh Huy 09/06/1999 1711483 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
28 052199000250 Phạm Nhật Lệ 03/09/1999 1711923 03/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
29 049099001154 Trần Hoàng Minh 01/01/1999 1712198 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
30 096099009681 Lâm Phan Nghĩa 06/11/1999 1712316 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
31 077099003429 Nguyễn Trường Nhật Quang 07/04/1999 1712789 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
32 221480810 Võ Thành Quân 06/03/1999 1712834 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
33 371863233 Vũ Quốc Thống 24/05/1999 1713363 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
34 092099005157 Cao Quốc Trung 04/05/1999 1713688 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
35 049099009513 Trần Sắc Trung 06/11/1999 1713720 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
36 371840781 Huỳnh Nhật Trường 23/02/1999 1713742 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
37 273656454 Đặng Thành Vinh 10/03/1999 1713963 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
38 031200004082 Nguyễn Sinh Dũng 10/01/2000 1810090 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
39 026027184 Trần Lê Đăng Khoa 15/10/2000 1810249 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
40 084200011098 Nguyễn Bá Tiến 26/03/2000 1810578 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
41 206208056 Phan Tấn Trung 05/09/2000 1810623 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
42 025948688 Lương Thanh Vũ 02/12/2000 1810667 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
43 056200003486 Phùng Ngọc An 20/09/2000 1810796 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
44 054200001596 Trần Huỳnh Quang Kiệt 17/12/2000 1811019 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
45 066200019150 Nguyễn Quốc Bảo 06/11/2000 1811527 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
46 084200005383 Nguyễn Trung Đô 08/11/2000 1811936 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
47 036200020150 Nguyễn Duy Khánh 22/08/2000 1812595 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
48 026022434 Trần Đăng Khoa 07/07/2000 1812666 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
49 075200005814 Nguyễn Hoàng Bảo Long 05/10/2000 1812904 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
50 083200008767 Lê Tấn Nghĩa 15/01/2000 1813222 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
51 056200009601 Lê Huỳnh Phong 07/08/2000 1813519 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
52 051098010215 Huỳnh Ngọc Quyên 21/03/1998 1813741 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
53 049200000213 Đinh Nhật Tân 12/04/2000 1813930 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
54 070200000938 Lê Hiếu Tình 20/11/2000 1814354 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
55 070200010602 Đỗ Đức Toàn 01/12/2000 1814359 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
56 251200451 Trần Nguyễn Quang Trí 01/10/2000 1814473 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
57 075300009273 Nguyễn Thị Hoàng Vy 12/04/2000 1814849 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
58 352632514 Tô Thị Ngọc Trâm 19/04/2001 1912262 03/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps