BKENGLISH - Foreign Language Center

DANH SÁCH THÍ SINH 10-08

DANH SÁCH THI NÓI VIẾT:

-  Thí sinh tự trang bị KHẨU TRANG khi đến dự thi và ĐEO SUỐT QUÁ TRÌNH THI
-  Thí sinh tập trung trước phòng 303-C6 ĐH Bách Khoa QUẬN 10 trước giờ thi 5 phút
-  Thí sinh mang theo CMND và thẻ sinh viên khi dự thi
-  Những trường hợp sai lệch thông tin so với thực tế (thông tin trên danh sách thi và thông tin thực tế trên CMND) sẽ không được phép dự thi

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING
GIỜ THI
SPEAKING
GIỜ THI
GHI CHÚ
1 371944707 Bùi Khánh Linh 06/06/2000 1856170030 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
2 056096000600 Nguyễn Lê Quang 26/11/1996 14520740 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
3 221393683 Nguyễn Thành Toản 14/04/1996 14520974 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
4 075097010694 Phạm Quốc Khánh 02/09/1997 15520362 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
5 079199020911 Nguyễn Thị Ngọc Hà 02/06/1999 17520421 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
6 312367852 Lê Minh Hy 04/03/1999 17520600 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
7 241818938 Nguyễn Quốc Thuận 06/03/1999 17521110 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
8 054200009547 Ngô Thái Hưng 22/10/2000 18520062 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
9 080300000732 Nguyễn Tú Anh 07/01/2000 18520464 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
10 077200003144 Võ Thành Danh 04/01/2000 18520562 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
11 094300003517 Lê Phạm Trúc Huỳnh 06/08/2000 18520867 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
12 045196002369 Nguyễn Thị Lưu 19/09/1996 K154050489 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UEL
13 045197000073 Nguyễn Thị Thu Hương 01/11/1997 K154100997 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UEL
14 036094008069 Lê Văn Đình 12/06/1994 135272022 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM Khoa Y
15 341895764 Đặng Công Bằng 16/09/1997 1510207 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
16 272625459 Vũ Ngọc Duy 28/06/1997 1510519 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
17 187535650 Nguyễn Trọng Hải 23/09/1997 1510924 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
18 095096008303 Danh Thượng 03/01/1996 1513401 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
19 272634264 Nồng Ngọc An 19/11/1998 1610015 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
20 079098001290 Nguyễn Hoàng Gia Huy 27/09/1998 1611282 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
21 086098007059 Phạm Ngọc Thiệu Khang 14/02/1998 1611519 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
22 086098003267 Nguyễn Khôi Nguyên 20/12/1998 1612289 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
23 080099006430 Võ Trường Chinh 28/03/1999 1710678 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
24 066099017102 Nguyễn Huy Hoàng 08/03/1999 1711394 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
25 184358909 Nguyễn Văn Hòa 04/05/1999 1711439 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
26 075099000204 Nguyễn Quốc Huy 22/11/1999 1711537 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
27 206319836 LÝ XUÂN HÙNG 21/03/1999 1711599 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
28 261466214 Phạm Văn Khiêm 10/10/1999 1711753 10/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
29 312387757 Nguyễn Thành Phú 30/09/1999 1712644 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
30 056099006381 Hồ Khánh Toàn 03/09/1999 1713533 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
31 023589067 Lê Võ Thanh 18/01/1982 1720056 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
32 089200000204 Nguyễn Quang Đức 24/12/2000 1810118 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
33 087200004080 Nguyễn Thế Huy 02/08/2000 1810178 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
34 077200010317 Nguyễn Hàm Ngọc 05/01/2000 1810362 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
35 054200008229 Nguyễn Ngọc Nhân 28/05/2000 1810387 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
36 084200011098 Nguyễn Bá Tiến 26/03/2000 1810578 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
37 079300042129 Hàng Bảo Trân 21/08/2000 1810601 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
38 080200001574 Lê Gia Thạnh Trị 24/03/2000 1810616 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
39 075200001322 Bùi Văn Tuấn 15/06/2000 1810630 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
40 060200010091 Phạm Văn Phúc Hoàng 04/12/2000 1810929 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
41 026023829 Nguyễn Minh Phúc 28/07/2000 1811152 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
42 079200025069 Lê Vũ Trung Hậu 01/09/2000 1812133 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
43 215513599 Đặng Minh Hiếu 07/02/2000 1812155 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
44 056200012110 Trần Cao Huy 30/09/2000 1812421 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
45 082200015501 Nguyễn Võ Phúc Khang 18/06/2000 1812555 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
46 079200042656 Phạm Trần Nguyên Khang 26/02/2000 1812559 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
47 080200001086 Huỳnh Quốc Khải 30/03/2000 1812613 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
48 066200011285 Phạm Nguyễn Thái Khương 24/06/2000 1812694 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
49 045300002760 Hoàng Thị Thu Luyến 17/06/2000 1813012 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
50 062200006735 Nguyễn Thành Lưu 21/01/2000 1813017 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
51 051098010215 Huỳnh Ngọc Quyên 21/03/1998 1813741 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
52 064300009022 Trần Thị Thanh Sương 23/09/2000 1813874 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
53 051200000480 Nguyễn Dũng Tâm 17/12/2000 1813918 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
54 051200002849 Trần Anh Thoại 19/05/2000 1814194 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
55 385782281 Trần Khánh Tùng 18/05/2000 1814710 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
56 064200014549 Nguyễn Hoàng Quốc Vỹ 03/09/2000 1814862 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
57 215205625 Huỳnh Thanh Tuấn 11/05/1992 1870245 10/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps