BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 26-06 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 233282572 Nguyễn Minh Hằng 19/02/2000 1812102 26/06/2022 110 105 215  
102 051200004013 Huỳnh Minh Hiếu 25/10/2000 1812162 26/06/2022     0  
103 241876931 Nguyễn Thảo Hương 16/02/2000 1812509 26/06/2022 115 115 230  
104 080200001086 Huỳnh Quốc Khải 30/03/2000 1812613 26/06/2022 95 55 150  
105 212453354 Đào Bảo Khuyên 25/02/2000 1812685 26/06/2022 110 90 200  
106 045200007147 Trương Văn Lĩnh 18/07/2000 1812840 26/06/2022 125 125 250  
107 082200011550 Nguyễn Hồ Phước Lộc 14/04/2000 1812969 26/06/2022 110 125 235  
108 212818908 Trần Thị Kim Luyến 17/03/2000 1813013 26/06/2022 120 100 220  
109 272702321 Nguyễn Trương Phi 10/01/2000 1813508 26/06/2022 85 55 140  
110 212860141 Nguyễn Lâm Khánh Quỳnh 21/03/2000 1813776 26/06/2022 125 135 260  
111 064200010038 Trần Quang Sơn 23/10/2000 1813867 26/06/2022 120 140 260  
112 042099012425 Bùi Văn Thắng 28/07/1999 1814076 26/06/2022 125 165 290  
113 352574049 Hồ Xuân Thiện 15/01/2000 1814130 26/06/2022 120 125 245  
114 079200024591 Lê Hữu Minh Thông 17/10/2000 1814200 26/06/2022 85 65 150  
115 052300015643 Nguyễn Thị Hoài Thương 21/12/2000 1814287 26/06/2022 120 140 260  
116 251167443 Nguyễn Ngọc Trang 19/01/2000 1814396 26/06/2022 110 130 240  
117 067200004265 Trần Xuân Tuyến 11/08/2000 1814637 26/06/2022 110 105 215  
118 019178000851 Hoàng Ngọc Minh 05/12/1978 1870194 26/06/2022     0  
119 381312309 TRẦN TIẾN LÊN 24/02/1985 1870230 26/06/2022 110 120 230  
120 272477564 Nhữ Sỹ Dũng 15/10/1995 1919002 26/06/2022 60 90 150  
121 321535996 Nguyễn Thị Ngọc Phim 22/05/1996 2070423 26/06/2022 100 60 160  
122 079203001046 Đỗ Văn Trường An 09/01/2003 2112728 26/06/2022 125 0 125  
123 052203001990 Võ Tấn Hưng 22/02/2003 2113623 26/06/2022 75 130 205  
124 352206962 Huỳnh Anh Khoa 07/05/1995 V1301841 26/06/2022     0  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps