BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 22-06

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI :

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
1 225665135 Nguyễn Lâm Văn 18/09/1996 14520170 22/06/2022     0 UIT
2 077096002880 Nguyễn Trần Thái 27/01/1996 14520819 22/06/2022     0 UIT
3 046097000067 Trần Hoàng Đức 15/07/1997 15520128 22/06/2022 110 120 230 UIT
4 251119409 Nguyễn Lê Thị Tiến 10/02/1998 K164030394 22/06/2022 75 70 145 UEL
5 040099022233 Trần Đức Anh 22/12/1999 K174070736 22/06/2022 35 75 110 UEL
6 215459700 Lê Thanh Vinh 05/08/1999 K174070817 22/06/2022 105 110 215 UEL
7 038199003349 Hoàng Thị Lan Anh 04/06/1999 k175011330 22/06/2022 115 90 205 UEL
8 036094008069 Lê Văn Đình 12/06/1994 135272022 22/06/2022     0 Khoa Y
9 079096010755 Trần Phạm Khang Dy 23/10/1996 1410733 22/06/2022 125 125 250  
10 233210924 Nguyễn Văn Tuân 30/06/1996 1414980 22/06/2022     0  
11 212834138 Tạ Quang Khôi 17/08/1997 1511620 22/06/2022     0  
12 231088750 Trần Mạnh Tài 22/04/1997 1512905 22/06/2022 75 60 135  
13 079097017394 Trần Lê Đức Trung 19/08/1997 1513746 22/06/2022 85 115 200  
14 251125121 Nguyễn Hùng Bính 10/11/1998 1610223 22/06/2022 90 60 150  
15 341882994 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/05/1997 1612205 22/06/2022 15 0 15  
16 197413131 Nguyễn Văn Quyết 01/04/1998 1612874 22/06/2022     0  
17 212799878 Trương Ngọc Sơn 18/09/1998 1612993 22/06/2022 110 85 195  
18 212487803 Bùi Lê Trung 09/02/1998 1613776 22/06/2022 120 85 205  
19 285728370 Nguyễn Hoàng Anh Phúc 04/03/1999 1710241 22/06/2022 115 80 195  
20 075199020476 Trần Hồ Vân Anh 25/10/1999 1710521 22/06/2022 70 30 100  
21 206268942 Lê Quốc Cường 01/06/1999 1710715 22/06/2022 90 50 140  
22 083099008342 Dương Triệu Đại Đức 29/12/1999 1711049 22/06/2022 115 85 200  
23 075199017190 Trương Nguyễn Quỳnh Giang 01/12/1999 1711127 22/06/2022 80 110 190  
24 331840387 Tạ Trần Kiều Hân 09/09/1999 1711241 22/06/2022 80 110 190  
25 049099014458 Phan Trần Quyn Quyn 07/10/1999 1712883 22/06/2022 115 105 220  
26 068099007846 Nguyễn Văn Sang 16/03/1999 1712941 22/06/2022 85 135 220  
27 191894240 Lê Minh Tài 27/12/1997 1713008 22/06/2022     0  
28 080099009143 Kiều Minh Tâm 24/06/1999 1713034 22/06/2022 115 100 215  
29 371869051 Nguyễn Thị Diệu Tường 21/06/1999 1713885 22/06/2022 110 115 225  
30 044096003007 Phạm Thành Vinh 28/11/1996 1713986 22/06/2022     0  
31 083200004024 Trần Anh Duy 01/03/2000 1810081 22/06/2022 135 145 280  
32 352487449 Huỳnh Thiên Trình 28/01/2000 1810615 22/06/2022     0  
33 080200006087 Nguyễn Hoàng Nguyên Khang 08/08/2000 1810981 22/06/2022 140 140 280  
34 082200017693 Thái Quốc Duy Hùng 10/08/2000 1812471 22/06/2022 90 80 170  
35 056200009617 Nguyễn Hồng Nhân 05/10/2000 1813330 22/06/2022 115 125 240  
36 045200002794 Nguyễn Lê Tiến Thành 05/12/2000 1814020 22/06/2022 105 120 225  
37 064200003622 Lê Hoàng Bảo Trung 23/07/2000 1814506 22/06/2022 125 170 295  
38 312428467 Huỳnh Thị Bích Tuyền 14/06/2000 1814644 22/06/2022 110 120 230  
39 077194002715 Lê Ngọc Quyên 20/01/1994 1870209 22/06/2022     0  
40 381312309 TRẦN TIẾN LÊN 24/02/1985 1870230 22/06/2022 90 130 220  
41 385647946 Chiêm Đặng Tứ Quôc 15/09/1996 2070188 22/06/2022 105 75 180  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps