BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 24-07 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 026200011729 Nguyễn Phương Nam 29/07/2000 1813162 24/07/2022     0  
102 080200012600 Trương Thanh Nhã 03/01/2000 1813315 24/07/2022 105 140 245  
103 082200012437 Ngô Minh Nhân 10/11/2000 1813327 24/07/2022 110 100 210  
104 042200007810 Từ Dương Nhật 21/02/2000 1813385 24/07/2022 85 75 160  
105 092200000890 Võ Lê Hoàng Nhật 04/10/2000 1813386 24/07/2022 115 140 255  
106 082300011619 Phạm Hồng Nhung 04/10/2000 1813430 24/07/2022 110 115 225  
107 046200004451 Đoàn Trần Hữu Phước 04/12/2000 1813636 24/07/2022 105 105 210  
108 080300002550 Đặng Thị Kim Phượng 29/10/2000 1813651 24/07/2022     0  
109 281221634 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 31/08/2000 1813779 24/07/2022 110 140 250  
110 064200009614 Nguyễn Quang Sáng 29/10/2000 1813822 24/07/2022 105 110 215  
111 075300007322 Nguyễn Mai Vân Thảo 24/02/2000 1814047 24/07/2022 110 120 230  
112 082200000937 Đỗ Thành Thông 18/02/2000 1814199 24/07/2022     0  
113 077200000026 Nguyễn Văn Thuần 15/06/2000 1814220 24/07/2022 65 105 170  
114 086200009660 Nguyễn Minh Thuận 25/03/2000 1814232 24/07/2022 105 110 215  
115 079300003960 Lê Hoàng Thy 26/06/2000 1814295 24/07/2022 110 145 255  
116 352597112 Lê Trí Trung 27/11/2000 1814508 24/07/2022 85 100 185  
117 075300018143 Châu Lê Thanh Trúc 04/01/2000 1814532 24/07/2022 115 135 250  
118 075200008574 Phạm Quang Tuấn 15/08/2000 1814617 24/07/2022 90 75 165  
119 052200008265 Nguyễn Xuân Tuyên 13/07/2000 1814632 24/07/2022     0  
120 038300004012 Trịnh Thị Vân 02/05/2000 1814755 24/07/2022 105 70 175  
121 212332092 Phạm Quang Tú 05/07/1994 1820089 24/07/2022     0  
122 019178000851 Hoàng Ngọc Minh 05/12/1978 1870194 24/07/2022     0  
123 080190000619 Đặng Thị Ngọc Sang 11/11/1990 1870195 24/07/2022 95 115 210  
124 048091000022 Phạm Văn Tuân 02/06/1991 1870216 24/07/2022     0  
125 092192012984 Trần Thị Kim Mân 04/03/1992 1870537 24/07/2022 80 95 175  
126 060095007286 Trần Minh Thành 24/05/1995 1920055 24/07/2022 90 105 195  
127 205607482 NGUYỄN QUANG HOÀNG 01/03/1993 1970228 24/07/2022 50 105 155  
128 080094015065 Phan Quang Đán 03/02/1994 2020019 24/07/2022 100 120 220  
129 049091000284 Võ Văn Tiên 09/07/1991 2070352 24/07/2022     0  
130 206069126 Lê Lương Trường Kỳ 16/10/1997 2070414 24/07/2022     0  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps