BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 03-07 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 067200005982 Nguyễn Lê Long 08/05/2000 1812911 03/07/2022 105 80 185  
102 215486262 Nguyễn Tấn Lực 10/10/2000 1813023 03/07/2022 115 125 240  
103 312423254 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/05/2000 1813204 03/07/2022 120 115 235  
104 079300042327 Ngô Thị Kiều Oanh 08/09/2000 1813461 03/07/2022 110 95 205  
105 075200005643 Nguyễn Minh Phát 27/01/2000 1813483 03/07/2022 120 120 240  
106 049300008446 Cao Nguyễn Khánh Quỳnh 06/03/2000 1813765 03/07/2022 125 155 280  
107 089200000711 Phạm Đức Thắng 19/07/2000 1814105 03/07/2022     0  
108 079200003848 NGUYỄN NGỌC THUẬN 09/01/2000 1814233 03/07/2022 120 95 215  
109 083200000569 Trần Đình Vĩnh Thụy 07/01/2000 1814259 03/07/2022 100 115 215  
110 087300000227 Đặng Thị Anh Thư 09/08/2000 1814265 03/07/2022     0  
111 092200004510 Nguyễn Trần Gia Trực 17/02/2000 1814586 03/07/2022 115 165 280  
112 191918879 Lê Vũ Quốc Tuấn 24/09/2000 1814604 03/07/2022 115 105 220  
113 036200003511 Trần Văn TƯỞNG 11/09/2000 1814718 03/07/2022 110 80 190  
114 261455461 Phạm Đăng Huy 22/05/1996 1819004 03/07/2022 100 40 140  
115 080190000619 Đặng Thị Ngọc Sang 11/11/1990 1870195 03/07/2022 85 70 155  
116 077194002715 Lê Ngọc Quyên 20/01/1994 1870209 03/07/2022     0  
117 092192012984 Trần Thị Kim Mân 04/03/1992 1870537 03/07/2022 70 85 155  
118 051201008937 Võ Hồng Linh 21/04/2001 1910312 03/07/2022 110 130 240  
119 082195000099 Phạm Thị Diễm Xuân 11/12/1995 1970334 03/07/2022 105 65 170  
120 079094036808 Nguyễn Như Phúc 15/10/1994 1970518 03/07/2022 110 90 200  
121 083097010321 Huỳnh Duy An 08/02/1997 2070152 03/07/2022 100 150 250  
122 080098000805 Phạm Thiên Phúc 29/10/1998 2170266 03/07/2022 110 70 180  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps