BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 10-07 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 352472780 Lương Hữu Ngân 29/09/2000 1813197 10/07/2022 105 130 235  
102 215519561 Nguyễn Hồng Ngọc 05/11/2000 1813247 10/07/2022 110 125 235  
103 045200002517 Trương Tấn Ngọc 13/11/2000 1813260 10/07/2022 125 80 205  
104 083200011137 Phạm Thanh Nhàn 26/10/2000 1813313 10/07/2022 90 105 195  
105 074200001232 Nguyễn Thanh Nhân 04/07/2000 1813334 10/07/2022 115 105 220  
106 042200000073 Nguyễn Trọng Nhật 05/05/2000 1813372 10/07/2022 120 125 245  
107 025689989 Nguyễn Song Quỳnh Nhi 14/12/1998 1813405 10/07/2022 120 175 295  
108 079200026134 Nguyễn Xuân Phát 08/09/2000 1813489 10/07/2022 115 100 215  
109 038300007881 Nguyễn Thị Phương 01/02/2000 1813624 10/07/2022 110 95 205  
110 070200003254 Lê Nhật Quang Quang 29/07/2000 1813663 10/07/2022     0  
111 075200013262 Nguyễn Hoàng Quân 11/01/2000 1813705 10/07/2022 110 90 200  
112 077200002194 Nguyễn Tấn Sang 05/02/2000 1813803 10/07/2022 105 60 165  
113 272919716 Nguyễn Duy Thắng 26/04/2000 1814092 10/07/2022 90 100 190  
114 191997291 Nguyễn Ích Thiện 28/08/2000 1814136 10/07/2022 90 95 185  
115 082300005179 Trần Lê Phương Trang 16/12/2000 1814405 10/07/2022 105 140 245  
116 051200011071 Trần Ngọc Trung 30/03/2000 1814527 10/07/2022 100 90 190  
117 038300004012 Trịnh Thị Vân 02/05/2000 1814755 10/07/2022     0  
118 079194017255 NGÔ HOÀNG NGỌC THANH 07/01/1994 1827030 10/07/2022 90 90 180  
119 019178000851 Hoàng Ngọc Minh 05/12/1978 1870194 10/07/2022 100 120 220  
120 080190000619 Đặng Thị Ngọc Sang 11/11/1990 1870195 10/07/2022 90 100 190  
121 048091000022 Phạm Văn Tuân 02/06/1991 1870216 10/07/2022 80 45 125  
122 060095007286 Trần Minh Thành 24/05/1995 1920055 10/07/2022 90 90 180  
123 212657662 Đoàn Thị Như Nguyệt 10/10/1992 1927029 10/07/2022     0  
124 272648557 Nguyễn Đức Hiệp 12/10/1996 1970015 10/07/2022 110 120 230  
125 205607482 Nguyễn Quang Hoàng 01/03/1993 1970228 10/07/2022 65 105 170  
126 042092000172 Nguyễn Văn Hiếu 02/03/1992 1970278 10/07/2022 70 85 155  
127 049091000284 Võ Văn Tiên 09/07/1991 2070352 10/07/2022 95 100 195  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps