BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (A)

STT HỌ TÊN MSSV NGÀY SINH NGÀY THI WRITING SPEAKING TOTAL KẾT QUẢ PHÚC KHẢO
1 Hồ Thị Diệp Hằng 1610953 10/11/1998 29/05/2022 105 90 195 không thay đổi
2 Đào Xuân Giang 1610813 9/12/1998 12/6/2022 80 105 185 không thay đổi
3 Nguyễn Quốc Huy 1711535 9/18/1999 28/05/2022 95 100 195 không thay đổi
4 Nguyễn Quốc Huy 1711535 9/18/1999 11/6/2022 100 80 180 không thay đổi
5 HOÀNG THỤY NHÃ UYÊN 1557060176 9/18/1997 12/6/2022 145 105 250 không thay đổi
6 Nguyễn Văn Hùng 1511361 2/21/1997 19/06/2022 110 85 195 không thay đổi
7 Bùi Phùng Hữu Đức 17520355 4/11/1999 12/6/2022 105 75 180 không thay đổi
8 Nguyễn Hùng Thanh 1713104 8/10/1999 19/06/2022 110 80 190 không thay đổi
9 Trương Bá Lãm 1611735 8/29/1996 19/06/2022 105 90 195 không thay đổi
10 Phan văn Cà Bảo 1510184 10/4/1997 19/06/2022 95 95 190 không thay đổi
11 Tạ Trần Kiều Hân 1711241 9/9/1999 22/06/2022 80 110 190 không thay đổi
12 Thái Nguyễn Trung Thành 1814031 4/3/2000 11/6/2022 105 120 225 không thay đổi
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps