BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 31-07 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 040200000071 Nguyễn Đình Long 08/04/2000 1812895 31/07/2022 75 95 170  
102 272735619 Đinh Tuấn Lộc 01/01/2000 1812961 31/07/2022 115 85 200  
103 089200012340 Trương Hữu Luân 30/10/2000 1813004 31/07/2022 65 30 95  
104 215495679 Nguyễn Trọng Minh 30/09/2000 1813093 31/07/2022 115 125 240  
105 089200001074 Đoàn Thanh Nam 03/02/2000 1813130 31/07/2022     0  
106 060200004470 Nguyễn Hoài Nam 20/04/2000 1813153 31/07/2022 125 105 230  
107 083200008767 Lê Tấn Nghĩa 15/01/2000 1813222 31/07/2022 105 125 230  
108 080200012600 Trương Thanh Nhã 03/01/2000 1813315 31/07/2022 120 145 265  
109 364004567 Nguyễn Hữu Nhân 28/02/2000 1813331 31/07/2022 105 135 240  
110 091199004259 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 09/01/1999 1813401 31/07/2022 95 105 200  
111 064300013819 Trần Yến Nhi 20/05/2000 1813419 31/07/2022 130 105 235  
112 079200013790 Đặng Hữu Phúc 28/10/2000 1813558 31/07/2022 130 145 275  
113 054300009766 Đoàn Thị Quỳnh 04/05/2000 1813769 31/07/2022 120 130 250  
114 312473904 Trần Ngọc Thúy Quỳnh 14/10/2000 1813784 31/07/2022 120 150 270  
115 281248608 Nguyễn Minh Tân 28/11/2000 1813940 31/07/2022 55 80 135  
116 272744925 Lê Hà Thanh 28/09/2000 1813963 31/07/2022 115 125 240  
117 075200008933 Mai phú Thành 18/01/2000 1814014 31/07/2022 115 100 215  
118 095200004180 Lê Đức Thịnh 20/11/2000 1814162 31/07/2022     0  
119 049200010788 Nguyễn Giang Thu 26/02/2000 1814214 31/07/2022 90 105 195  
120 066300010723 Nguyễn Thị Thuận 16/07/2000 1814234 31/07/2022 105 80 185  
121 068300011210 Cao Thị Thủy Tiên 12/07/2000 1814298 31/07/2022     0  
122 371901067 Trịnh Nguyễn Thùy Trang 19/10/2000 1814407 31/07/2022 105 90 195  
123 079200019835 CHÂU HOÀI TRUNG 30/08/2000 1814496 31/07/2022 105 90 195  
124 038200033262 Nguyễn Văn Trường 02/09/2000 1814576 31/07/2022 95 80 175  
125 079200034166 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 11/02/2000 1814673 31/07/2022 125 145 270  
126 080300000269 Phạm Nguyễn Tường Vy 28/05/2000 1814852 31/07/2022 105 95 200  
127 251173849 Nguyễn Thị Hải Yến 29/08/2000 1814874 31/07/2022 105 105 210  
128 092192012984 Trần Thị Kim Mân 04/03/1992 1870537 31/07/2022     0  
129 205607482 NGUYỄN QUANG HOÀNG 01/03/1993 1970228 31/07/2022 70 90 160  
130 225599705 Lý Anh Duy 12/11/1996 1970238 31/07/2022     0  
131 042092000172 Nguyễn Văn Hiếu 02/03/1992 1970278 31/07/2022     0  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps