BKENGLISH - Foreign Language Center

DANH SÁCH THÍ SINH 12-08

DANH SÁCH THI NÓI VIẾT:

-  Thí sinh tự trang bị KHẨU TRANG khi đến dự thi và ĐEO SUỐT QUÁ TRÌNH THI
-  Thí sinh tập trung trước phòng 303-C6 ĐH Bách Khoa QUẬN 10 trước giờ thi 5 phút
-  Thí sinh mang theo CMND và thẻ sinh viên khi dự thi
-  Những trường hợp sai lệch thông tin so với thực tế (thông tin trên danh sách thi và thông tin thực tế trên CMND) sẽ không được phép dự thi

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING
GIỜ THI
SPEAKING
GIỜ THI
GHI CHÚ
1 245366990 Vy Thị Hiền 02/07/1999 1757060057 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
2 312393554 Lê Ngọc Như Ý 12/08/1999 1757060196 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
3 030300001389 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/12/2000 1857060148 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
4 077096002880 Nguyễn Trần Thái 27/01/1996 14520819 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
5 241745591 Dương Thị Hằng 10/01/1999 16520340 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
6 321605416 Huỳnh Gia Phát 05/05/1998 16520910 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
7 206207973 Phan Đăng Lâm 13/02/1998 16521710 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
8 080099000670 Trương Hoàng Vinh 12/12/1999 17521266 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
9 281218955 Phạm Đông Yên 10/04/1999 17521290 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
10 079300016825 Nguyễn Thị Lan Anh 11/12/2000 18520461 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
11 079200032039 Trần Công Khanh 30/12/2000 18520904 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
12 231225988 Nguyễn Lương Toàn 08/01/2000 18521510 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
13 040097000148 Hồ Đăng Hoàng 31/07/1997 K154040426 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UEL
14 231215789 Nguyễn Tử Cương 27/02/1998 K164022094 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UEL
15 285695984 Hà Thị Thu Hiền 09/04/1999 K174040447 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UEL
16 060197012792 Nguyễn Thị Kim Hồng 14/08/1997 null 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM ??
17 082196015534 Nguyễn Phạm Thu Minh 18/09/1996 1412298 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
18 080092010961 Trần Tấn Lộc 01/01/1992 1511866 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
19 052197001919 Hà Kim Nhuận 25/12/1997 1512337 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
20 231088750 Trần Mạnh Tài 22/04/1997 1512905 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
21 079097017394 Trần Lê Đức Trung 19/08/1997 1513746 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
22 215406093 Nguyễn Xuân Trực 12/04/1997 1513804 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
23 077199007302 Hoàng Thị Lan Anh 23/10/1999 1710006 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
24 095099007396 Trần Tấn Đạt 03/01/1999 1710062 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
25 079099016383 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 26/06/1999 1710484 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
26 079099003958 Trịnh Bảo Hoàng 12/01/1999 1711421 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
27 086099008751 Võ Huỳnh Phi 08/10/1999 1712598 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
28 052099003569 Hồ Tấn Phước 02/10/1999 1712744 12/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
29 285602465 Nguyễn Văn Thanh 05/07/1998 1713108 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
30 285682101 Dương Ngọc Thiện 25/10/1999 1713283 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
31 052099005868 Võ Bá Thời 16/09/1999 1713369 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
32 049099009513 Trần Sắc Trung 06/11/1999 1713720 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
33 273656454 Đặng Thành Vinh 10/03/1999 1713963 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
34 080200007165 Cù Hoàng Minh 01/05/2000 1810322 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
35 082200004837 Nguyễn Hoàng Nam 03/05/2000 1810338 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
36 371920736 Lê Minh Tùng 11/09/2000 1810642 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
37 092200000611 Huỳnh Hoàng Tỷ 17/05/2000 1811329 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
38 075200000857 Nguyễn Tiến Đạt 01/01/2000 1811882 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
39 066200008780 Phan Thanh Hùng 23/12/2000 1812469 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
40 079200026043 Nguyễn Việt Anh Khoa Khoa 15/12/2000 1812662 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
41 079200018708 Phan Anh Minh 20/02/2000 1813100 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
42 052300013106 Lê Thị Út Nhi 01/02/2000 1813395 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
43 079200022520 Huỳnh Đại Ninh 05/01/2000 1813452 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
44 038300004985 Phạm Thị Quỳnh 13/09/2000 1813782 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
45 077200001640 Trần Phúc Thái 13/10/2000 1813996 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
46 212839991 Ưng Văn Thành 06/03/2000 1814037 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
47 079300019128 Nguyễn Ngọc Thảo 09/07/2000 1814049 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
48 075200010975 Lê Tự Quốc Thiện 23/12/2000 1814133 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
49 092300012505 Lê Huỳnh Ái Trân 23/10/2000 1814418 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
50 058200005347 Nguyễn Lê Đình Triết 07/12/2000 1814429 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
51 077194002715 Lê Ngọc Quyên 20/01/1994 1870209 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
52 079082007335 Nguyễn Phúc Lộc 20/02/1982 1870493 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
53 079091019181 Đinh Song Ngọc Thạch 19/09/1991 1870607 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
54 083078020223 Huỳnh Chí Lộc 19/08/1978 1870668 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
55 074094008157 Lê Văn Nhân 01/11/1994 1970230 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
56 054097007547 Phạm Hoàng Phúc 15/09/1997 2020069 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
57 056097007333 Phạm Ngọc Bình 06/01/1997 2070196 12/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps