BKENGLISH - Foreign Language Center

DANH SÁCH THÍ SINH 05-08

DANH SÁCH THI NÓI VIẾT:

-  Thí sinh tự trang bị KHẨU TRANG khi đến dự thi và ĐEO SUỐT QUÁ TRÌNH THI
-  Thí sinh tập trung trước phòng 303-C6 ĐH Bách Khoa QUẬN 10 trước giờ thi 5 phút
-  Thí sinh mang theo CMND và thẻ sinh viên khi dự thi
-  Những trường hợp sai lệch thông tin so với thực tế (thông tin trên danh sách thi và thông tin thực tế trên CMND) sẽ không được phép dự thi

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING
GIỜ THI
SPEAKING
GIỜ THI
GHI CHÚ
1 066199001243 Trịnh Gia Mỹ 01/08/1999 1757060094 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
2 079301021761 Nguyễn Thái Minh Thư 24/09/2001 1956110251 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM USSH
3 221372046 Huỳnh Quốc Kha 21/09/1996 14520398 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
4 087096018118 Tống Hoàng Nam 25/05/1996 14520563 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
5 077096002880 Nguyễn Trần Thái 27/01/1996 14520819 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
6 221393683 Nguyễn Thành Toản 14/04/1996 14520974 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
7 052096015590 Huỳnh Quốc Việt 25/05/1996 14521081 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
8 051097018887 Ngô Hữu Anh 17/03/1997 15520020 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
9 075097010694 Phạm Quốc Khánh 02/09/1997 15520362 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
10 033300007698 Nguyễn Thu Huyền 21/07/2000 18520864 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
11 241754272 Phạm Duy Giác Nguyên 08/01/2000 18521162 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM UIT
12 036094008069 Lê Văn Đình 12/06/1994 135272022 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM Khoa Y
13 049099005092 Trần Minh Ngọc 06/02/1999 ITITIU17068 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM ??
14 079099034218 Lê Thanh 08/02/1999 ITITIU17070 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM ??
15 192049206 Đỗ Hữu Cường 02/02/1997 1510355 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
16 066097013565 Nguyễn Hoàng Hiệp 21/09/1997 1511075 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
17 187592739 Nguyễn Văn Hùng 21/02/1997 1511361 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
18 086097003368 Nguyễn Tuấn Khanh 22/12/1997 1511501 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
19 051097017711 Trần Ngọc Lượng 20/10/1997 1511906 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
20 077097011221 Nguyễn Hồ Thanh Tâm 07/09/1997 1512924 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
21 077097003128 Nguyễn Tự Tin 18/09/1997 1513478 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
22 054096008203 Nguyễn phúc Tường 15/03/1996 1513973 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
23 052098010185 Huỳnh Ngọc Đăng 15/11/1998 1610688 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
24 077098002859 Nguyễn Trung Hiếu 12/10/1998 1611042 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
25 079098001290 Nguyễn Hoàng Gia Huy 27/09/1998 1611282 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
26 079099006846 Nguyễn Phú Năng 14/10/1999 1712267 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
27 080099010094 Lý Trung Nguyên 07/09/1999 1712379 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
28 125813518 Mẫn Đức Sơn Sơn 03/05/1999 1712967 05/08/2022 07:30 AM 08:30 AM  
29 285602465 Nguyễn Văn Thanh 05/07/1998 1713108 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
30 285682101 Dương Ngọc Thiện 25/10/1999 1713283 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
31 035099004001 Đào Văn Tuấn 15/04/1999 1713773 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
32 089200010845 Nguyễn Anh KhOA 04/01/2000 1810240 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
33 312450306 Lê Minh Triết 14/07/2000 1810606 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
34 079200019142 Phạm Đức Duy Anh 11/01/2000 1810814 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
35 064200014068 Trần Trọng Huy 13/12/2000 1810951 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
36 079200011420 Văn Đức Khiêm 15/03/2000 1811001 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
37 215517999 Phan Thị Mai 10/01/2000 1813033 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
38 079200004976 Trần Hoài Phong 23/07/2000 1813534 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
39 251175416 Hồ Nguyễn Thiên Phú 14/01/2000 1813538 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
40 068200005946 Kiều Phạm Ngọc Thành 18/05/2000 1814007 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
41 082200000937 Đỗ Thành Thông 18/02/2000 1814199 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
42 072300006517 Nguyễn Thái Thơ 20/05/2000 1814213 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
43 075300021668 Nguyễn Thị Kiều Thương 24/05/2000 1814288 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
44 187847350 Nguyễn Văn Triết 02/09/2000 1814430 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
45 094300007130 Hoàng Ngọc Trinh 29/02/2000 1814443 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
46 082200016553 Nguyễn Thanh Tuấn 27/03/2000 1814614 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
47 079300040673 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 09/07/2000 1814730 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
48 075300006009 Hà Tú Uyên 23/08/2000 1815726 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
49 077194002715 Lê Ngọc Quyên 20/01/1994 1870209 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
50 048091000022 Phạm Văn Tuân 02/06/1991 1870216 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
51 215205625 Huỳnh Thanh Tuấn 11/05/1992 1870245 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
52 079082007335 Nguyễn Phúc Lộc 20/02/1982 1870493 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
53 083078020223 Huynh Chi Lộc 19/08/1978 1870668 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
54 312278319 Nguyễn Hạnh Tâm 08/12/1995 1970571 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
55 385647946 Chiêm Đặng Tứ Quôc 15/09/1996 2070188 05/08/2022 08:30 AM 09:30 AM  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps