BKENGLISH - Foreign Language Center

KẾT QUẢ 17-07 B

LINK TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỂM:     

BÁCH KHOA    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    KINH TẾ LUẬT    KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN    KHOA Y

 

KẾT QUẢ THI:

(Dữ liệu sẽ được cập nhật với Phòng Đào Tạo, thí sinh không cần phải làm thêm thủ tục gì khác)

STT CMND HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV NGÀY THI WRITING TEST SPEAKING TEST TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
101 049200000862 Trần Tài Chung 18/09/2000 1811625 17/07/2022 100 105 205  
102 312435695 Ngô Tuấn Đức 01/01/2000 1811965 17/07/2022 95 85 180  
103 049200014695 Trần Kim Thanh Hải 26/05/2000 1812078 17/07/2022 110 130 240  
104 352516116 Huỳnh Thị Ngọc Hân 04/09/2000 1812114 17/07/2022 115 105 220  
105 079300015489 Lâm Ngọc Gia Huy 23/05/2000 1812359 17/07/2022 110 115 225  
106 066200008780 PHAN THANH HÙNG 23/12/2000 1812469 17/07/2022 95 95 190  
107 040200009062 Bùi Quốc Hưng 08/10/2000 1812480 17/07/2022 90 40 130  
108 068098006041 Hoàng Gia Khang 05/10/1998 1812535 17/07/2022     0  
109 079200014744 Phan Hoàng Khương 18/07/2000 1812692 17/07/2022 110 115 225  
110 075300002579 Ngô Thị Trúc Lâm 26/12/2000 1812767 17/07/2022 115 120 235  
111 089200012340 Trương Hữu Luân 30/10/2000 1813004 17/07/2022 105 80 185  
112 074300001265 Lý Ngọc Mai 19/02/2000 1813032 17/07/2022 110 150 260  
113 054200009079 Nguyễn Huỳnh Minh 22/03/2000 1813085 17/07/2022 110 115 225  
114 026200011729 Nguyễn Phương Nam 29/07/2000 1813162 17/07/2022 110 90 200  
115 066200008569 NGUYỄN QUỐC NGHĨA 21/02/2000 1813225 17/07/2022 105 110 215  
116 212818487 Bùi Thị Thanh Sang 10/10/2000 1813791 17/07/2022 115 85 200  
117 080200008323 Mã Kim So 06/09/2000 1813833 17/07/2022     0  
118 094200011068 Thạch Hoàng Sơn 22/09/2000 1813863 17/07/2022 100 125 225  
119 184207919 Tôn Thế Sơn 02/07/1998 1813864 17/07/2022 105 100 205  
120 191912842 Phạm Nguyễn Anh Tài 07/03/2000 1813897 17/07/2022 115 105 220  
121 046200005560 Lê Văn Tấn 26/01/2000 1813954 17/07/2022 85 105 190  
122 042200010917 Thái Nguyễn Trung Thành 04/03/2000 1814031 17/07/2022 95 160 255  
123 212839991 Ưng Văn Thành 06/03/2000 1814037 17/07/2022 95 55 150  
124 068300000183 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/04/2000 1814276 17/07/2022 110 125 235  
125 051200011071 Trần Ngọc Trung 30/03/2000 1814527 17/07/2022 100 110 210  
126 241753520 Dương Nhật Trường 18/02/2000 1814548 17/07/2022 95 95 190  
127 079200028873 Trương Quang Trường 10/01/2000 1814581 17/07/2022 105 120 225  
128 079300009490 Nguyễn Minh Tú 26/09/2000 1814675 17/07/2022 105 110 215  
129 095200004438 Ngô Phú Tỷ 23/03/2000 1814722 17/07/2022 85 100 185  
130 060200004490 Nguyễn Minh Vinh 02/05/2000 1814786 17/07/2022 110 105 215  
131 312278319 Nguyễn Hạnh Tâm 08/12/1995 1970571 17/07/2022 95 105 200  
Newsletter register
BKEnglish Office:
  • 1st floor, Building C6, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish - District 10:
  • Gate No.3 HCMC University of Technology , 142 To Hien Thanh street, Ward 14, District 10
  • Phone: (028) 3866 6869 - Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps
BKEnglish Thủ Đức:
  • Room 108 H6 - University of Technology
  • Phone: Hotline: 0909 625 988 - 0932 187 966
Maps